ÅSIKT

”Allt fler chansar och kör”

Sven Andréasson, Folkhälsoinstitutet, efter SVT-profilens rattfylla

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT Rattfylleriet är en viktig temperaturmätare på alkoholpolitiken. När drickandet blir alltmer av en vardagsföreteelse, blir konflikten med en annan vardagsföreteelse – bilkörning – alltmer akut.

Alkoholskadorna fortsätter att öka i Sverige. Inte minst gäller detta trafikolyckor, där andelen trafikolyckor som kan tillskrivas alkohol ökar. European Transport Safety Council har just publicerat en rapport som visar att andelen trafikdödsfall i Sverige som är alkoholrelaterade ökat under det senaste decenniet medan trenden gått åt andra hållet i resten av Europa, där andelen alkoholrelaterade dödsfall i trafiken minskat cirka tre procent per år.

Förklaringen är de förändrade alkoholvanorna. Allt fler svenskar dricker alkohol allt oftare. Och hamnar därmed allt oftare i situationer där de chansar och kör. De hamnar också allt oftare i situationer där de dagen efter fortfarande är alkoholpåverkade.

För många kommer det som en överraskning att det tar så lång tid för alkoholen att gå ur kroppen. Här behövs uppenbarligen bättre information. Innebörden i denna bör vara att om man druckit mer än några enstaka glas alkohol en kväll bör man undvika bilkörning dagen därpå.

Även om man efter ett större alkoholintag skulle ha kommit ner till noll promille så är man fortfarande en sämre bilförare, med försämrade reaktioner och försämrat omdöme. Berusning är egentligen inget annat än förgiftning, där hjärnans alla funktioner kraftigt försämras. Efter denna hästspark i centrala nervsystemet krävs minst ett dygn innan man är återställd.

Vad vi måste bli bättre på är att förena dessa biologiska begränsningar med vardagslivets krav. Just nu pågår den nationella uppmärksamhetsveckan om riskbruk av alkohol, där många vårdcentraler och andra vårdinrättningar uppmärksammar alkoholfrågan. Ansvarig för uppmärksamhetsveckan är det nationella riskbruksprojektet som drivs av Folkhälsoinstitutet. Förutom att upplysa alla patienter om de kända sambanden mellan hög alkoholkonsumtion och ohälsa konstaterar man också att allt berusningsdrickande innebär en hälsorisk. Att så är fallet vid bilkörning är uppenbart. Den större frågan är hur berusning påverkar alla andra krav som ställs på oss, som föräldrar och på arbetsplatsen – och hur viktigt eller kul det egentligen är att bli ordentligt full.

Sven Andréasson, chef för avdelningen för drogprevention, Statens folkhälsoinstitut