ÅSIKT

Justitieminister Ask är kunskapsfientlig

Johnson och Fries: För regeringen intrycket av att ta krafttag mot knarket viktigare än resultaten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Justitieminister Beatrice Asks och folkhälsominister Maria Larssons svar på vår debattartikel är signifikativt för narkotikapolitiken under den gångna mandatperioden: Ack så fattigt när det gäller argumentation, reflektion och konkreta lösningar.

Det är dock glädjande att nu även Maria Larsson ger sig in i narkotikadebatten. Var för sig och tillsammans har vi i flera år sökt en debatt med henne, utan att någonsin få svar.

Som vi nämnde i vår artikel har kriminaliseringen av ”eget bruk” aldrig utvärderats under de dryga 20 år den funnits. Vi vet följaktligen inte om lagstiftningen fungerar som riksdagen avsåg. Att Ask och Larsson avfärdar vårt förslag om en utvärdering som ”flumattityder” kan mot den bakgrunden inte tolkas på annat sätt än att de anser att kunskap är ovidkommande.

För Ask och Larsson spelar det inte någon roll huruvida lagstiftningen fungerar eller inte. För dem handlar kriminaliseringen om signaler och symbolpolitik, om att ge intryck av att ta krafttag mot knarket. Rationalitet och konkreta resultat struntar man i.

De båda ministrarna utgör i och med det ett avskräckande exempel på den kunskapsfientliga, populistiska inställning vi vände oss emot.

Till sist vill vi poängtera att vår artikel inte var något partipolitiskt utspel. Ask och Larsson ignorerar konsekvent att artikeln hade två undertecknare, varav den ene är partilös forskare. Sådan oseriös härskarteknik borde ministrarna hålla sig för goda för.

Björn Johnson
Narkotikaforskare och docent
i socialt arbete, Malmö högskola

Björn Fries
Fd nationell narkotikasamordnare
och riksdagskandidat (S)

ARTIKELN HANDLAR OM