ÅSIKT

Våldtäkt inte ett brott – utan tre

Debattören: Att splittra brottet i olika delar skulle underlätta rättsprocessen

DEBATT

Beatrice Fredriksson (M) svarar angående den friande våldtäktsdomen mot en 16-åring tidigare i veckan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I sexualbrottsdebatten ställs ständigt domstolar till svars för brist på fällande domar och politiker för bristfällig lagstiftning. Det senaste i debatten handlar om att sex utan uttryckt samtycke skall ses som våldtäkt. Den senaste domen rörande den 14-åriga flickan är givetvis beklaglig, men det är ändå viktigt att nyansera debatten.

Brottet våldtäkt genererar ofta problem i rättsväsendet. Det är olyckligtvis i en betydande övervägande del kvinnor som drabbas. Det är ett svårbevisat brott och hur detta skall åtgärdas har vridits och vänts på både i den politiska debatten och den juridiska.

Samtycke en ansvarsbefriande grund vid en brottslig gärning. Först skall gärningen fastslås som brottslig med stöd i brottsbalken. Därefter skall en eventuell ansvarsbefriande grund fastslås, t ex nödvärn eller samtycke. Krav på samtycke vid sex skulle i teorin innebära att sex skall ses som brottsligt från början.

Vidare är våldtäkt ett sammansatt brott. Det betyder att det är olika brott sammanslaget till ett. I våldtäktsbrottet ingår misshandel, tvång och en sexuell kränkning. De tre skilda brotten som sammansatts till ett i brottet våldtäkt genererar ett maxstraff på 16 år i fängelse. För grov våldätkt kan maximalt utdömas 10 år i fängelse.

Rättssystemet bör i högre utsträckning utgå ifrån ett brottsofferperspektiv. Brottsoffrets känsla av upprättelse för en kränkning måste förutom att förhindra brott i allmänhet vara en prioritering. För att gå ett steg längre i att i största möjliga mån beivra sexualbrott och ge upprättelse till brottsoffret finns fortfarande ytterligare åtgärder att ta till.

De tre brotten skulle kunna delas upp i att vara just tre brott. Detta för att inte ge en rabatt till gärningsmannen bara för att han råkar begå de tre brotten samtidigt. Det skickar samtidigt en signal till gärningsmannen och till allmänheten att våldtäkt är en väldigt grov kränkning av en annan människa på flera olika nivåer.

En splittring av brottet i olika delar skulle underlätta för straffrättsprocessen, att i första hand söka styrkande av de tre olika brotten istället för att styrka dem i andra eller tredje hand.

Vidare ställer våldtäktsmål ett högt krav på objektivitet i domstolarna. Detta eftersom bevisningen ofta är bristfällig och grundar sig på muntliga utsagor. Många kvinnor får aldrig upprättelse, många män döms utan att brott är styrkt och högsta domstolen tenderar att döma hårdare i mål angeånde sexuellt ofredande där en kvinna varit offer, än när offret varit man.

Debatten om sexualbrott bör därför nyanseras. Fler alternativ bör beaktas och fler aspekter måste vägas in. Inom ramen för ett brottsofferperspektiv och hårdare straff ryms mer diskussion. Att, åtminstone på ett teoretiskt plan, kriminalisera sex kan knappast vara rätt väg att gå. Politiken får inte skapa halvmesyrlösningar för att blidka opinionen på bekostnad av kvalitet i rättsäskerheten.

Beatrice Fredriksson (M), jur stud,
kommunfullmäktigeledamot i Uppsala,
vice ordförande FMSF Uppsala

ARTIKELN HANDLAR OM