ÅSIKT

Mötet med unga viktig del i förnyelsearbetet

Riksdagsledamöterna Henrik von Sydow (M) och Anton Abele (M) reser genom Sverige: Vi vill veta vad som föder våld hos unga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tillsammans startar vi idag en resa i Sverige för att söka nya insikter om hur våldet i unga människors vardag kan minska. Det är en del i Moderaternas förnyelsearbete där vi tydligare vill förstå unga människors verklighet, känslor och utmaningar. Vi söker inte främst åsikter, utan nya insikter om vad som föder våld och brottslighet hos unga människor i Sverige.

I städer som Halmstad, Örebro, Ronneby, Umeå och Växjö ska vi träffa ungdomar som sökt sig till brottslighet och de unga som fallit offer för våld och övergrepp. Vi vill höra berättelser från ungas verklighet. Hur ser det ut på gatorna? I skolorna? Och på helgerna när de är ute och fester med kompisar?

Vi vet redan att utsattheten för våld är dubbelt så hög bland unga jämfört med äldre. Risken att utsättas för rån mer än tre gånger så hög bland yngre. Unga förövare ger unga offer. Att falla offer för våld i unga år ger alltför ofta ärr för hela livet. Förtroendet och tilliten till medmänniskor och samhället urholkas. Otryggheten sätter gränser och minskar friheten. Vi ser hur våldet förminskar både offret och förövaren.

Vi tror att ett öppet, växande och livskraftigt Sverige måste bygga på trygghet i vardagen. I detta finns också ett jämlikhetsperspektiv. Där välfärden är som minst är våldet som mest utbrett. Våld och brott minskar i många stadsdelar men ökar i de mest utsatta områdena. För den unge förövaren som tidigt börjar med brott ökar risken att fastna i kriminalitet och utanförskap. Våldet påverkar alla, men det är dem redan mest utsatta som blir som mest lidande. Brottsligheten blir en börda som är extra tung för dem med redan tuffa förutsättningar.

Alliansregeringens arbete har varit präglat av reformer. En växande arbetsmarknad, fler poliser, skärpta straff för våldsbrott och skolreformer med fokus på att se alla elever är reformer ska bidra till en tryggare vardag för Sveriges unga. Samtidigt som vi ska vara stolta över vad som åstadkommits måste vi vara ödmjuka inför resultatet av förändringarna. Når vi ända fram till dem som behöver det mest?

Våra resor och möten med unga ska ge svar på det. Det blir viktiga pusselbitar i Moderaternas förnyelsearbete. Moderaterna har en viktig uppgift att bli bättre på att förstå den verklighet som unga människor lever i och vad som idag sätter gränser för ungas frihet och egenmakt.

Vi är nyfikna på vart våra resor kommer att leda oss. Vi är säkra på en sak. Det är inte en lösning, ett förslag eller en reform som ger alla svar i en politik för mer trygghet. Svaren finns i familjerna, i skolorna, i idrottsrörelsen, i vuxenvärlden och i var och ens eget ansvar. Hela Sverige måste resa sig mot våldet.

Henrik von Sydow (M)
Anton Abele (M)

ARTIKELN HANDLAR OM