ÅSIKT

Ställ rätt person till svars för vådaskotten

Karl-Yngve Åkerström om ”friendly fire” i Afghanistan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är enligt gjorda undersökningar osäkert vilka som dödat de två officerarna vid eldöverfall i Afghanistan. Det kan handla om vådaskott från svenska soldater.

Sverige har regler för hur juridiskt ansvar utkrävs och vilka som verkställer detta. Det är inte riksdagen utan domstolar som beivrar enskilda människors övertramp. Förutsättningen för fällande dom är dessutom att uppsåt kan styrkas.

Ändå sedan tidigt sextiotal har jag mött svenska soldater som varit med om traumatiska situationer som den i Afghanistan. Flera har blivit psykiska vrak eller till och med begått självmord.

Det anstår inte en humanistisk stat att lägga ytterligare sten på bördan genom symbolisk lynchning av dem som av misstag beskjutit egna. Det största ansvaret bär de som skickat svenska soldater till ett omöjligt uppdrag utan att redovisa förutsättningarna ärligt för svenska folket.

Åtskilliga höga officerare har tagit avstånd från detta. Själv har jag de senaste två åren belyst frågan i många debattartiklar i svenska dagstidningar.

För nästan två år sedan varnade jag i tidningen Norran för kommande vådaskjutningar och civila offer.

Vi måste fokusera på höga vederbörandes ansvar för den uppkomna situationen i stället för att göra unga soldater till syndabockar för den omöjliga situation de försatts i. Mona Sahlin svek sitt parti när hon före sin avgång sålde sig till hökarna runt Carl Bildt. Fortsatta svenska militära uppdrag utomlands ska ske i en neutral roll underställd FN.

Karl-Yngve Åkerström