ÅSIKT

Ecpat: Polisen måste kunna ingripa innan det är för sent

Lagen mot gromning är tandlös – den måste utredas.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Sverige har vi sedan 2009 en så kallad gromninglagstiftning, som tyvärr har visat sig vara tandlös. En enda person har dömts för kontakt med barn i sexuellt syfte. Många ärenden skrivs av. För polisen är lagstiftningen svår att tillämpa. Så som lagen nu är utformad kommer polisen att utreda våldtäkt på barn istället för gromning, utrymmet och möjligheten att ingripa före övergreppet är ytterst begränsade.

Detta är dock inte någon nyhet, regeringen har gett Brå i uppdrag att följa upp och utvärdera straffbestämmelsen. Med så många anmälningar, och så få domar, är det mycket välkommet. Det är av största vikt att Brå:s översyn leder till att regeringen utser en utredare. Polisen behöver kunna ingripa innan det är för sent.

Vi får inte glömma bort att brottet gromning existerar på grund av efterfrågan. 
Det finns vuxna som söker kontakt med barn i syfte att begå dessa övergrepp. Men allt går dock inte att komma åt med lagstiftning. Vi måste också veta hur brottet fungerar.

För barn och ungdomar idag är internet något som man växer upp med. Det har alltid funnits, och är en självklar och naturlig kommunikationsform. Tyvärr är nätet ett lika naturligt val för den som vill barn illa, för den som söker kontakt med barn i syfte att begå sexuella övergrepp. En sådan kontakt sker ofta under falsk identitet. Ibland inser barnet inte att det är en vuxen person på andra sidan innan det är för sent. Kanske har en bild redan skickats, en utpressningssituation redan uppstått – en bild som skickas till föräldrar, vänner eller nätet, om inte förövaren får fler bilder.

Varje övergrepp är en tragedi. Bilderna som hamnar på nätet kan sedan spridas i de kretsar som efterfrågar just dokumenterade sexuella övergrepp på barn, så kallad barnpornografi. För offren utgör bilderna ständiga påminnelser om övergreppen. Vetskapen om att de kan beskådas världen över utgör ytterligare ett trauma för offret.

Trots att gromning är en så pass grov brottslighet är kännedomen om den inte tillräckligt hög. Information på skolor, på nätforum och andra platser där barn och unga är kan vara avgörande. Att internet som verktyg utnyttjas av personer som vill andra illa kan vi inte hindra. Men det är allas vårt ansvar att se till att unga – och deras föräldrar - är medvetna. En undersökning från Brå, som kom 2007, visar att nästan varannan 15-årig flicka hade utsatts för någon form av sexuell kontakt via internet av en person de tror eller vet är vuxen.

Det behövs en kombination av juridiska verktyg och kunskap. På internet är inte alla nödvändigtvis de som de utger sig för att vara. Det som skickas iväg eller läggs ut på internet är utom ens kontroll. Det går inte att ta tillbaka.

Helena Karlén,

generalsekreterare, ECPAT Sverige