ÅSIKT

Justitieministern är okunnig om forskningen

Slutreplik: Kriminalpolitik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Beatrice Ask vill skärpa straffen och det har hon som minister rätt att göra. Men hon kan inte göra det med hänvisning till forskning om att detta skulle minska brottsligheten, brottsoffrets bästa eller medborgarnas krav.

Hennes egen utredning visar att straffskärpningen för grova våldsbrott inte leder till mindre våld.

Reformen kostar 400 miljoner kronor per år. Brottsskadeersättningen för brott mot person uppgår till 120 miljoner kronor. Har offret mer nytta av en höjning av fängelsestraffet från fem till sex år än en ordentligt utökad brottsskadeersättning?

Ingen forskare motsätter sig en kriminalvård som snarare integrerar än exkluderar människor.

Återfallen har dock inte minskat under Asks ministerperiod. Innan fängelserna fylls med fångar kanske verksamhetens effektivitet borde säkras?

Justitieministern säger sig sakna kunskap om negativa konsekvenser av långa inlåsningstider. Kan man vara så oinformerad som minister?

Vi råder Ask att till exempel läsa de internationella forskare som hon delat ut Stockholmspriset i kriminologi till.

I stället för att stödja sin politik på forskning hänvisar Ask till att brottsoffren vill ha hårdare straff.

Vad gäller allmänhetens krav så visar dock en stor svensk undersökning att de flesta medborgare inte vill ha högre straff för allvarligare våldsbrott – något som väl borde glädja en svensk justitieminister?

Felipe Estrada,

professor i kriminologi, Stockholms universitet

Henrik Tham,

professor emeritus, Stockholms universitet