ÅSIKT

Utbilda polisen i antirasism

Fi: Fler poliser i förorten meningslöst om inte alla är lika inför lagen

Integriteten kränks I det så kallade Reva-projektet utför polisen ­id-kontroller i tunnelbanan för att hitta papperslösa.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I veckan kom nyheten att polisen planerar att tredubbla polisbevakningen i Tensta och Rinkeby. 50 nya poliser ska placeras där nuvarande siffra är 25. Skälet som angetts är att det finns kriminella ungdomar som polisen vill komma åt.

Vi ser med oro en ökad tendens av att sociala problem sopas under mattan till förmån för polisiära insatser.Feministiskt initiativ tror inte att människor föds till att antingen följa lagen eller att bryta mot den. Att hantera ungas brottslighet enbart med polisiära insatser är en kortsiktig lösning som riskerar att öka ungas misstro till samhället. Resurser borde istället riktas till att motverka samhällsproblem som begränsar våra liv.Som Rädda Barnen påpekade i en artikel i Aftonbladet så saknas de mest basala samhällsfunktionerna i många av Stockholms förorter. Det saknas fritidsgårdar och meningsfulla aktiviteter för unga. Arbetslösheten är hög och skolresultaten sviktar.Vi vill bygga ett Stockholm där välfärden och samhällsservice kommer alla till del. Mataffärer, förskola och skola, bibliotek, grönområden och vårdcentral ska finnas inom 15 minuters räckhåll utan bil. Det ska finnas minst en fritidsgård i varje stadsdel som är öppen varje dag från det att skolan slutar till senare på kvällen. Så ser verkligheten inte ut i dag.Genom levande stadsdelar, en meningsfull fritid, stark välfärd, rätten till försörjning och åtgärder mot diskriminering kan vi skapa ett samhälle som håller ihop och där ungdomar ser andra framtidsutsikter än kriminalitet.Om antalet poliser ska öka i Tensta och Rinkeby tycker vi det är på sin plats att aktualisera frågan om polisens lämplighet att bedriva arbete med ungdomar i förorten, trots påvisade problem med strukturell rasism inom poliskåren.Vi har sett många exempel på övertramp från polisen: rasistiska glåpord och tillmälen, övervåld, misstänkliggörande, romregistret och inte minst passivitet när det kommer till fall som borde klassas som hatbrott. Reva och rasprofilering har minskat i vår tunnelbana men är fortfarande vanligt i förorter där polisen stoppar människor utan misstanke om brott.Professor Christian Diesen har visat att den etniska diskrimineringen går igen i hela rättsväsendet: från att en polisanmälan upprättas till att domen faller missgynnas den med ”fel” namn, hårfärg och religion. Förtroendet för polisen bygger helt på att alla är lika inför lagen. Obligatorisk utbildning i antirasistiska och normkritiska perspektiv för hela rättsväsendet är helt centralt för att bygga upp förtroendet för rättsstaten.För att förhindra rasprofilering och missbruk av spontana poliskontroller vill vi införa ett avrapporteringssystem där polisen som utför kontrollen ska rapportera anledning till kontrollen, resultat och den kontrollerades egen definition av sin etnicitet om hen vill uppge denna. En kopia av rapporten ska lämnas till den som kontrollerats och statistik ska sammanställas av de samlade rapporterna. 


Trygghet uppnås inte genom ökat antal poliser i våra bostadsområden. Vi menar att trygghet inte skapas med batong uppifrån, utan med social sammanhållning. När alla är lika inför lagen, när alla får en meningsfull vardag och när alla människor färdas väl genom livet skapas den gemenskap och tillit som vi till vardags kallas trygghet.

Sissela Nordling Blanco,

riksdagskandidat och talesperson Feministiskt initiativ

Emma Ikekwe,

riksdagskandidat Feministiskt initiativ

ARTIKELN HANDLAR OM