ÅSIKT

Polisen kan fortfarande för lite om hederskulturer

Debattören: Misstag från polisen fick konflikten i Norrköping att eskalera

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter en släktfejd i Hageby i Norrköping i måndags mördades två män och minst sex andra skadades. Offren har både skjutits och fått skärskador. De begångna brotten ska kallas vid sitt rätta namn: hedersmord.

Vid släktfejder finns ett starkt element av hederskultur. De grundar sig nästa uteslutande i att den ena släktens rykte skadats genom något som en medlem av den andra släkten påstås ha gjort. Väldigt ofta är det en kvinnas livsval som gör att bråk av det här slaget uppstår mellan släkter. Så även vid måndagens dödliga släktfejd i Norrköping, som som hade sin grund i en kvinnas val att skilja sig.

Fejden började redan under söndagens påskgudstjänst i den syrisk-ortodoxa Mariakyrkan. Fastän att en stor grupp personer deltog i bråket, och ett stort antal brott såsom misshandel och olaga hot begicks, valde polisen inte att gripa någon på plats. Detta fatala misstag från polisens sida ledde till att konflikten tilläts eskalera.

Släkten som ville utkräva hämnd kunde därigenom kalla in förstärkning från släkt runt om i Sverige. Blodbadet dagen efter blev ett faktum.

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås. Lokala polischefen Anne Asp menade under en presskonferens efter händelsen att Norrköpingspolisen inte hade någon anledning till att tro att våldsamheterna som skedde under söndagen vid Mariakyrkan skulle fortsätta. Det visar på en total brist på kunskap om hur släktfejder fungerar. Poliser med kännedom om släktfejder hade förstått att det fanns en hög risk för repressalier och man borde redan under söndagen ha agerat preventivt för att förhindra att konflikten eskalerade.

Släktfejder är inte på något sätt representativ för den svensk-syrianska gruppen. Tvärtom förkastas denna typ av barbariskt beteende av den absoluta majoriteten inom folkgruppen. Med tanke på hederskodexen inom den svensk-syrianska gruppen har de släkter som deltog med största sannolikhet solkat sitt rykte för en lång tid framöver. Släktfejder bottnar i extremt starka patriarkala strukturer som gör att ett fåtal enskilda män tillåts styra över hur resten av släkten ska agera. Det borde ha varit självklart för polisen att i syfte att lugna ner situationen och undvika framtida brott att genast gripa släkternas ledande upprorsmakare och hårdbevaka övriga personer som kunde misstänkas begå brott.

Polisens agerande visar på en brist på kulturell kompetens när det kommer till svenska familjer med patriarkala strukturer och hederstänk. Människoliv hade kunnat räddas och stora samhällskostnader kunde ha undvikits om polisen hade haft större kunskap om patriarkala strukturer, släktfejder och de bakomliggande orsakerna såsom hederkultur.

Robert Hannah (FP),

svenskassyrier och EU- och riksdagskandidat