ÅSIKT

Stort steg bakåt att döma fler till livstid

Debattörerna: Kriminalpolitiken borde styras av kunskap och humanism

Alice Åström och Peter Althin skriver i dag tillsammans om livtidsstraffet.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi som skriver dessa rader har lång erfarenhet från att delta i den kriminalpolitiska debatten, både som politiker och från andra positioner. Därför vill vi ta tillfället i akt att både ge en tillbakablick och några enkla råd till er politiker som i dag ska stå i riksdagens talarstol.

I dag debatteras nämligen förslag om nya regler för straffmätningen för mord i Sveriges riksdag. Den nya lagstiftningen skulle innebära att normalstraffet för mord ska vara livstid. Det är av många skäl ett gigantiskt kliv bakåt i historien. Det är en tragisk bild av hur repressiv och omodern svensk kriminalpolitik blivit.

Att förslaget kommer just nu är i och för sig inte konstigt med tanke på hur debatten förts. De stora partiernas strävan av att hålla SD kort, och tron att människor faktiskt vill se hårdare tag vinner över forskning och humanistiska principer. Därför menar vi att det är nyttigt att påminna om att det bara för tio år sedan mer eller mindre rådde samstämmighet kring att vägen framåt var att humanisera användningen av livstidsstraffet. Flera politiska partier inom bägge blocken drev då frågan om att faktiskt avskaffa livstidsstraffet.

Det var inte bara en politisk fråga. Även tunga juridiska instanser liksom tillgänglig forskning delade synen på att det var rätt väg att gå, vilket fortfarande är fallet. Med anledning av en utredning som gjordes 2002 och som ledde till att det i dag är domstol som prövar tidsbestämning av utdömda livstidsstraff, påpekade bland andra dåvarande riksåklagaren att livstidsstraffet borde avskaffas. Vi var många som delade denna slutsats. Även om så inte blev fallet tog Sverige i vart fall ett kliv mot en mer modern kriminalpolitik vid denna tid.

Sedan dess har en del hänt. Det längsta tidsbestämda straffet som en svensk domstol kan utdöma har till exempel förlängts från 10 till 18 år. Det borde vara ett incitament för att utdöma färre livstidsstraff och i stället döma till tidsbestämda straff i flera fall. Högsta domstolen har i alla fall sett det så, vilket alltså är orsaken till dagens debatt.

Hur ser det då ut i våra grannländer? I såväl Danmark som Finland finns livstidsstraffet fortfarande kvar. Dock används det mycket sparsamt. I stället är det just reserverat för de absolut grövsta brotten. I Danmark har straffet under 2000-talet utdömts färre än 20 gånger. Norge har sedan 20 år avskaffat livstidsstraffet. Trots detta har landets rättsväsende klarat av att hantera det fruktansvärda terrordådet på Utøya.

Detta visar att Sverige skiljer ut sig på ett oroväckande sätt i fråga om synen på straff. I stället för att ta till sig den forskning som finns kring rehabilitering av personer som begått brott väljer i dag våra politiker att igen ta till hårdare tag som straffmetod. Därför vill vi nu uppmana alla partier att i stället för att gissa vad människor vill ha under ett valår börja fundera över omvärlden, forskning och kunskap när dessa frågor debatteras.

Vi uppmanar också till en bred debatt om hur vi ska skapa en kriminalpolitik som bygger på värden som humanism och kunskap. En kriminalpolitik som förstår att livstidsstraffet bygger på hämnd, inte på vare sig rehabilitering eller reparation. En kriminalpolitik som faktiskt verkar både brottsförebyggande och som ger brottsoffer upprättelse i den mån ett straff kan göra det. Vi vill helt enkelt se en kriminalpolitisk debatt som bygger på vad som fungerar och som ger oss möjlighet att skapa ett modernt och tryggt samhälle. Vi har alla ett ansvar att inte förråa vare sig debatten eller besluten, ta det ansvaret nu!

Peter Althin

Alice Åström

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Peter Althin, 72, Stockholm. Advokat och tidigare riksdagsledamot (KD).

Alice Åström, 54, Vaggeryd. Fältsekreterare och tidigare riksdagsledamot (V).

DEBATTEN

Normalstraffet för mord ligger mellan 10 och 18 år i fängelse. I dag beslutar riksdagen om det i stället ska bli livstids fängelse – det finns en majoritet för att så blir fallet. En tragisk utveckling, tycker dagens debattörer som båda under lång tid följt och deltagit i svensk kriminalpolitisk debatt.

ARTIKELN HANDLAR OM