ÅSIKT

Mer övervakning är inte rätt väg att gå

Fredrick Federley: Varför har MP lagt sig platt för S ställningstagande?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När flera av EU:s inrikesministrar möttes i Paris i söndags för att svara upp mot de vedervärdiga terrorangreppen i Paris i förra veckan öppnade de tyvärr dörren på glänt för att göra Europa till mer av ett kontrollsamhälle.

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 i New York och Washington drog en svallvåg av kontrollbefogenheter och inskränkningar av fri- och rättigheter in över västvärlden. I den chock vi befann oss i fanns inte kraft nog att i tillräcklig omfattning påtala att upphävande av rättsprinciper och övervakning av alla medborgare är oacceptabelt i ett öppet och demokratiskt samhälle. Efter söndagens möte ser vi nu att kraven på övervakning ökar igen.

På senare år har Europaparlamentet lyckats hålla emot och protestera mot en del av den lagstiftning som föreslagits exempelvis gällande ett utökat utbyte av passagerarregister (EU-PNR). Även EU-domstolen har reagerat och upphävt Datalagringsdirektivet med argumentet att massövervakning av medborgarna helt enkelt inte är förenligt med de grundläggande rättigheterna.

Miljöpartiet, som nu ingår i den svenska regeringen, har lagt sig helt platt när Socialdemokraterna i söndags sällade sig till den skara av ministrar som efterfrågade ytterligare övervakning och inskränkningar av medborgarnas rättigheter. Det ska sägas att den regering i vilken mitt parti, Centerpartiet, ingick tog en hel del felaktiga steg i samma riktning som S och MP nu driver utvecklingen. Det var dock inte lättköpt den gången. Protesterna var många, överläggningarna likaså och emellanåt blev mötena tumultartade.

Trots att piskandet för att få in alla ledamöter i leden var hårt lyckades det inte alltid. I frågan om FRA krävdes en tilläggsproposition för att några av oss skulle kunna acceptera utfallet. I frågan om Datalagringsdirektivet röstade alliansledamöter emot, avstod och kvittades ut. Diskussionen i medierna var också livlig och det var ingen hemlighet att det var en oerhört smärtsamt process. Den nuvarande regeringen verkar dock inte ha de minsta dubier utan utnyttjar nu människors rädsla efter terrorattackerna i Paris för att skruva åt tumskruvarna flera varv.

Viktigt att påpeka är att ingen av de åtgärder som föreslagits hade hindrat förra veckans attacker. Individerna var redan kända av myndigheterna. Enda resultatet av Miljöpartiets nya hållning kommer att bli fler inskränkningar, hårdare kontroll, högre murar runt EU och risken för att det individuella ansvaret upphävs till förmån för att kunna kontrollera hela befolkningar.

Det är alltid individer eller individer i samverkan som agerar. I händelse av att starka misstankar finns ska domstol kunna besluta om att inskränka fri- och rättigheterna för individer så att polis och myndigheter får möjligheter att bugga, övervaka och spana på dem. Men det är inte förenligt med grundläggande rättsprinciper att utsätta samtliga medborgare för massövervakning, registrering eller utbyte av information om dem.

Med MP i regeringen har deras kritik mot att Sverige fortfarande tillämpar det upphävda Datalagringsdirektivet upphört. Vi ser nu nya stora steg i riktning mot att underminera det öppna och fria samhälle miljontals människor i söndags demonstrerade för att bevara.

Fredrick Federley

FAKTA

DEBATTÖREN

Fredrick Federley (C). Europaparlamentariker.

DEBATTEN

I kölvattnet av förra veckans terrordåd i Paris gjorde ministrar från EU och USA ett uttalande om att ytterligare skärpa övervakningen på internet och av EU-medborgares resor. Men de föreslagna åtgärderna hade inte kunnat förhindra dåden i Paris, skriver dagens debattör, som varnar för skärpta lagar.