ÅSIKT

M bör ta ställning för samtyckeslag

Louise Meijer, Muf: Harmonisera lagen med vad som uppfattas som våldtäkt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Louise Meijer, Muf.

DEBATT. I oktober ska vi på Moderaternas partistämma anta förslagen från partiets arbetsgrupper. Det är synd att ordföranden för den rättspolitiska gruppen, Beatrice Ask, har valt att i huvudsak gå fram med till exempel ett ofullständigt förslag om att förbjuda organiserat tiggeri, istället för att fokusera på hur vi stärker den sexuella integriteten. Politik handlar om prioriteringar och en bättre sådan är att kraftfullt ta ställning för en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning.

Sexualbrott är en av de värsta kränkningarna en människa kan uppleva. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2014 6620 våldtäkter. Svensk våldtäktslagstiftning är i behov av uppdatering och harmonisering med övrig våldslagstiftning.

Dagens våldtäktsbestämmelse bygger på tvång som ska ha tagit sig uttryck i våld eller hot om brottslig gärning. Om våld eller hot inte förekommit så föreligger det inget tvång, vilket betyder att samtycke föreligger.

I praktiken har lagstiftaren och domstolen dock lappat och lagat i bestämmelsen för att den ska omfatta alla situationer där offret inte har samtyckt till sex. Fortfarande ger dock bestämmelsen uttryck för kvinnokroppen som tillgänglig och öppen tills motsatsen är konstaterad. Det vill säga tills hon sagt nej.

Våldtäktsbestämmelsen är varken harmoniserad med övrig våldslagstiftning eller bygger på det som allmänheten uppfattar som våldtäkt – nämligen att en av parterna inte samtyckt. På inget annat område skulle detta vara accepterat. Vad gäller mord så stadgas att den som berövar annan livet ska dömas för mord, inte att den som genom fysiskt våld eller i övrigt tar annans liv ska dömas för mord. På samma sätt som att ”beröva annan livet” oavsett handling är det väsentliga för brottet mord, är ”att ha sex med någon utan samtycke” det väsentliga för om våldtäkt har begåtts.

Ask har tidigare sagt att man inte vill föregå den pågående sexualbrottsutredningen. Med det argumentet skulle Moderaterna inte heller kunna ta ställning för ett Nato-medlemskap innan en Nato-utredning presenterats.

Motioner med samtyckes- och oaktsamhetsförslag kommer att komma till partistämman i höst. Ungdomsförbundet har redan tagit ställning för samtycke, ett av de största partidistrikten, Skåne, har tagit ställning för samtycke, nu är det hög tid för Nya Moderaterna att göra likadant.

Louise Meijer

1:a vice förbundsordförande MUF

och ledamot i arbetsgruppen Trygghet mot brott i hela Sverige