ÅSIKT

Låt kommunerna få anställa extra poliser

Kommunalråd: Det är vi som har yttersta ansvaret för människors trygghet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Polisbristen är svår i hela Sverige. I Kronobergs län har antalet poliser minskat med 25 procent de senaste åren. Och av återstoden åderlåts ett stort antal poliser för att sköta gränskontroller. Vi har inga synpunkter på den nya polisorganisationen men kan konstatera att implementeringen har skapat stor vånda och många poliser söker nya jobb.

Hela Sverige har taggat upp för att kunna hantera flyktingmottagandet, polisen måste lägga resurser på gränskontroller. Det får effekten att från Stockholm prioriterade satsningar på så kallade brottsbelastade områden ännu inte har påbörjats, så även i Växjö. Den lokala polisen, som arbetar hårt arbetar för att skapa trygghet, och kommunen har ett omfattande samarbete. Men, många gånger faller samarbetet på statlig resursbrist.

Vi kommunalpolitiker är bland de första att ta emot synpunkter när medborgarna upplever frustration. Det vi nu märker med stor tydlighet är människors uppriktiga känsla av ökad otrygghet. Det spelar ingen roll om den är faktisk och kan styrkas med statistik, eller om den är upplevd och bara en känsla.

Medborgarna känner frustration över bus och skadegörelse, ouppklarade bostadsinbrott, dieselstölder och att polisen inte har resurser att åka på gängbråk och liknande. Om vi som ledande kommunalpolitiker vore ansvariga för polisen skulle vi inte bli omvalda. Människor känsla av ökad otrygghet, både på landsbygden och i våra stadskärnor måste åtgärdas!

En grundpelare i samhället är ju gemensamt skydd och säkerhet. Kommunen ansvarar för bostäder och bostadsområden, skolor, socialtjänst, räddningstjänst, fritidsgårdar, har god lokal kännedom. Staten har ansvaret för polisverksamheten. Trygghet skapas genom ett skickligt samspel mellan samhällets olika delar; ju bättre samspel, desto högre trygghet.

På många samhällsområden är det vanligt med kommunalt engagemang i statlig verksamhet, till exempel vägar eller annan infrastruktur, universitetsutbyggnad med mera. Vid stora samhällsbärande satsningar så är en kommun en aktiv part även i finansieringen av verksamheten. I en kommun finns samlad information som ger en god grund för vilka insatser som måste göras och som ska användas för trygghetsskapande insatser.

Vi tror i grunden inte på en kommunalisering av polisen. Däremot måste det vara tillåtet för en kommun att skjuta till extra medel för fler poliser eller att kommunen kan anställa poliser för att kortsiktigt upprätthålla trygghetskedjan.

Ett skäl är det överordnade uppdraget att säkra trygghetskontraktet med medborgarna. Ett annat är att öka tempot i insatserna och skicka svar på ett felaktigt beteende snabbt och resolut. Det kan inte vara en årlig budgetfråga om en specifik insats.

Växjö gjorde en formell framställning om detta förra sommaren då vi såg att polisen drog ner sin numerär samtidigt som kommunen trappade upp sin styrka under sommarlovet. Vi såg att det förväntade resultatet av satsningen, en lugnare tryggare och roligare sommar i Växjö 2015, skulle gå om intet. Sommarjobb åt alla med avtalsenlig lön, utökade fritidsaktiviteter var delar av det som gjordes. Nettoökningen från den kommunala kassan var cirka 1,7 miljoner kronor. Vi fick avslag på att skjuta till medel för fler poliser. Den gångna sommaren löste det sig genom att polisen själva finansierade normal polisstyrka under sommaren. Men hur blir det nästa sommar?

Vi har i kommunerna det yttersta ansvaret för människors väl och ve. För att klara vårt uppdrag måste vi få rätten att lokalt medfinansiera polisverksamhet, eller rätten att anställa poliser, allt med det överordnade målet att stärka tryggheten hos medborgarna.

Bo Frank (M)

Per Schöldberg (C)

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Bo Frank. Kommunalråd (M), Växjö.

Per Schöldberg. Kommunalråd (C), Växjö.

DEBATTEN

På många håll i Sverige finns det få poliser som ska bevaka stora ytor. Det skapar otrygghet, skriver dagens debattörer, och oavsett vad statistik visar så måste kommunerna ta människors oro på allvar. De föreslår därför att de ska få skjuta till kommunala pengar till den statliga polisen för att få fler poliser.