ÅSIKT

Gör det lättare för EU- migranter att få jobb

MP: Det är diskrimineringen vi ska bekämpa – inte tiggarna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det har varit en vinter som påminner oss om de kalla vindar som drar över Europa. Trots att Sverige ska vara ett samhälle där vi tar hand om varandra ser vi allt oftare människor som här lever under förhållanden vi aldrig borde acceptera, som tvingas tälta i snön eller försörja sig genom att sitta på kalla gator och tigga.

Att människor tvingas tigga för sin överlevnad och försörjning säger oss mycket om hur Europa ser ut i dag. Det är en konsekvens av den brutala fattigdom som existerar i stora delar av Europa, och också av den rasism som gör att vissa drabbas mycket hårdare än andra. De antiziganistiska strömningar som på flera håll blivit till politik leder till att människor betraktas som statslösa i sina hemländer och förvägras grundläggande rättigheter.

I detta Europa måste Sverige stå upp för allas mänskliga rättigheter. Det gäller när vi driver politik i EU för att länder som Rumänien ska tvingas leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, och det gäller när konsekvenserna av fattigdom och rasism visar sig på våra egna gator. Vi får aldrig agera på ett sådant sätt att lojaliteten blir större med diskriminerande strukturer, än med de människor det faktiskt handlar om.

För att lösa det akuta behovet i Stockholm arbetar Miljöpartiet i kommunen för att antalet sängplatser i projekt Vinternatt utökas omgående. Regler som den tak-över-huvudet-garanti som finns i Stockholm måste gälla också människor som drabbats av hemlöshet genom diskriminering i andra EU-länder. Staten kan och bör fungera som samordnare mellan kommuner, och för att se till att ingen tvingas leva på gatan eller bo i tält i Sverige.

De hemlösa EU-medborgare som kommer till Sverige vill i första hand inte tigga utan hitta ett arbete. För att motverka att de hamnar i hemlöshet måste möjligheten till egen försörjning förbättras. Vi vill därför bygga ut verksamheter som den Crossroads erbjuder, där arbetslösa EU-migranter kan få hjälp att söka arbete och språkundervisning eller bara värme och vila. Även andra frivilligorganisationer som stödjer och hjälper människor i sådan här utsatthet är viktiga för att förändra situationen.

Vi vill också, precis som Stockholms Stadsmission kräver, att EU-migranter som registrerar sig på Arbetsförmedlingen ska föras in i den elektroniska databasen och göras sökbara. I dag sker inte det vilket gör att de har sämre utgångsläge i sökandet efter lediga jobb. När de får jobb riskerar de utnyttjas till villkor sämre än dem som gäller för andra på arbetsmarknaden.

I EU behöver vi arbeta för mänskliga rättigheter för alla. Sverige och andra EU-länder måste ställa hårdare krav på att de EU-medel som avsatts för att hjälpa romer verkligen används. Den gröna gruppen i EU-parlamentet är den starkaste enade rösten mot rasism och inskränkthet. I vårt valmanifest kräver vi att EU-kommissionen får verktyg att agera mot länder som systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. De ska kunna dra in ersättningar, ogiltigförklara lagstiftning som är uppenbart diskriminerande och till och med ha möjlighet att frånta ett land rösträtt om det är vad som krävs för att grundläggande mänskliga rättigheter ska bli tillgängliga för alla. EU har i dag verktyg för att agera mot länder som vill bli medlemmar, men verktygen för att se till att länder som redan är EU-medlemmar lever upp till mänskliga rättigheter måste stärkas om EU ska kunna vara en kraft som verkar mot rasism och diskriminering när den än en gång sprider sig i Europa.

När människor riskerar att frysa ihjäl eller behöver ta till desperata åtgärder för att klara dagen kan inte politiken se bort. Sverige och Europa ska bekämpa fattigdomen och diskrimineringen – inte romerna eller tiggarna.

Gustav Fridolin,

folkhögskollärare och språkrör för miljöpartiet

Maria Ferm,

riksdagsledamot för miljöpartiet och migrationspolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM