ÅSIKT

EU kan förhandla bort vår demokrati

Fi: TTIP-avtalet med USA ger företag makt på parlamentens bekostnad

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

EU håller just nu på att förhandla fram ett handelsavtal med USA som kan få förödande konsekvenser för det demokratiska välfärdssamhället. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ska underlätta för nordamerikanska företag att investera i den europeiska marknaden och vice versa.

Den kanske mest problematiska delen av TTIP är den som innefattar företagens stärkta juridiska roll gentemot stater. Den kallas ISDS (Investor-State Disputement Settlements) och innebär i praktiken att ett företag som ser sin egen vinst hotad av politiska reformer i investeringslandet kan stämma staten. Ifall avtalet går igenom kommer folkvalda politiker, parlament och regeringar att förlora inflytande samtidigt som transnationella företag får utökad makt. Avtalet är helt enkelt ett hot mot demokratin.

Som avtalet ser ut i dagsläget – förhandlingar pågår fortfarande – strider det också mot det nya direktiv för offentlig upphandling som EU antog i början av året. Det gör det möjligt för staten, landstingen och kommunerna att kräva respekt för politiskt bestämda målsättningar, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eftersom att EU:s position i förhandlingarna om TTIP förhandlas fram mellan medlemsländernas handelsministrar så är ställningstagandet hos Sveriges regering viktig. Därför blir det en fråga som bör lyftas inför valet 2014.

Socialdemokraterna och Alliansen är för införandet av TTIP, även om Socialdemokraterna vill reservera sig mot ISDS, men i nuläget sker förhandlingarna om avtalet som en helhet, reservationen blir därmed ett slag i luften och legitimerar TTIP.

Fördelen med avtalet är enligt förespråkarna att det ökar tillväxten och skapar fler jobb. Men är det verkligen de jobben vi vill ha, ifall de samtidigt allvarligt hotar demokratin, miljön och välfärden?

Transnationella företag innehar redan idag en oerhörd makt och ger vi ytterligare friheter för dessa vinstdrivande aktörer blir det omöjligt att genomföra de reformer som krävs för att planeten och dess invånare ska kunna överleva i välfärdssamhällen.

Därför måste vi stoppa TTIP!

Malin Ekström,

sociologistudent och medlem i Feministiskt Initiativ

Kenneth Hermele,

ekonom och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ