ÅSIKT

Jakt på papperslösa löser inga problem

EU-parlamentariker: EU-insatsen Mos Maoirum angriper problemet i fel ända

Tusentals människor försöker varje år med hjälp av människosmugglare ta sig illegalt in i EU. Ofta riskerar de livet på sjöodugliga båtar.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Cecilia Wikström (FP).

Just nu jagas papperslösa människor av drygt 20 000 poliser från 25 länder i Europa i den omfattande gränsöverskridande polisoperationen ”Mos Maiorum”. Officiellt har EU:s ministerråd meddelat att syftet med operationen är att kartlägga irreguljära migranter, papperslösa, som befinner sig i EU. På så vis vill man komma åt de kriminella nätverken som ägnar sig åt människosmuggling och tar hutlösa summor för en plats i en fullpackad, ofta sjöodulig båt, som åker över Medelhavet från Nordafrika till Europa.

Självklart måste dessa kriminella traffickingnätverk stoppas, men att jaga papperslösa människor är att angripa problemet i fel ända. Resultatet blir snarare att det är den papperslösa flyktingen eller ekonomiske migranten, snarare än de kriminella organisationerna, som råkar illa ut.

De kriminella nätverken verkar främst i Mellanöstern och Nordafrika och befinner sig därför utanför Mos Maiorums territorium. Siffrorna för antalet människosmugglare som man lyckas identifiera och sätta åt genom de gränsöverskridande polisoperationerna som görs med jämna mellanrum är därför inte speciellt imponerande. I operationen ”Aerodromos”, som genomfördes i juni, arresterades två traffickers och i operationen ”Archimedes”, i september, arresterades 170 människosmugglare. Siffrorna för de papperslösa som åker fast är däremot betydligt större. Av de upp till en halv miljon papperslösa människor som beräknas befinna sig i Europa fastnar mellan 5000 och 10 000 av dem under varje operation, enligt uppgifter från Ministerrådet.

För många människor är människosmugglarna den enda ingången för dem till ett liv i Europa, i sökandet efter en bättre framtid. I stället för att satsa på massiva utvisningar av papperslösa bör EU:s medlemsländer göra mer för att förstärka de lagliga migrationsvägarna till EU så att människosmugglarnas verksamhet undermineras. Det handlar om att skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till Europa för att på plats kunna söka asyl.

Vi måste också utveckla de nuvarande arbetstillståndsdirektiven för både högutbildad och lågutbildad arbetskraft. Det existerande blåkortsdirektivet (som reglerar villkoren för icke EU-medborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning) används exempelvis knappt, på grund av dess tunga administrativa och byråkratiska procedurer. Med harmoniserade regler och förenklade administrativa regler, kan Europa välkomna utomeuropeiska arbetare på ett humant och värdigt sätt.

Dessutom måste Europaparlamentet få insyn i operationsarbetet för att kunna säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras. I morgon ställer Europaparlamentet ministerrådet och det italienska ordförandeskapet till svars under plenarsessionen i Strasbourg. Jag kommer personligen att fråga dem om hur de hanterar personuppgifterna som samlas in under operationen, deras prioriteringar och hur de valt namnet för operationen.

Mos Maiorum, de äldstes väg, refererar till de oskrivna lagar som upprätthöll traditionen inom romarriket och som skiljde romarna från de andra, ”barbarerna”. Att välja ett namn om att upprätthålla Europa som det alltid har varit och att misstänkliggöra alla som ser utomeuropeiska ut rimmar illa med våra europeiska värderingar om öppenhet och tolerans. Mos Maiorum måste därför omedelbart stoppas.

Cecilia Wikström

FAKTA

DEBATTÖREN

Cecilia Wikström. Europaparlamentariker (FP).

DEBATTEN

Förra måndagen inleddes ”Mos Maiorum”, en polisinsats beslutade på EU-nivå, vars syfte är att stoppa människosmugglare, kartlägga flyktvägar in i EU – och gripa illegala immigranter, så kallade papperslösa. I morgon onsdag debatteras frågan i EU-parlamentet i Strasbourg.