Aftonbladet
Dagens namn: Agnes, Agneta
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Ge föräldrar mer pengar och ledigt

KD: Höj golvet i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor per dag

”Att skapa förutsättningar för goda, trygga och avstressade barnfamiljer är en viktig investering inför framtiden”, skriver debattörerna.   ”Att skapa förutsättningar för goda, trygga och avstressade barnfamiljer är en viktig investering inför framtiden”, skriver debattörerna. Foto: Colourbox

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Här finns vår viktigaste solidaritetsskola. Det är här respekt, ansvarstagande, kärlek och trygghet odlas. Sådana egenskaper som ger förutsättningar för ett gott liv och som ytterst formar vår gemensamma framtid.

Vi kristdemokrater vänder oss emot politiska pekpinnar och allra mest när det gäller familjen. Där om någonstans ska politiken göra halt. Men i den rödgröna verktygslådan finns tvärtom hårdare tag, mer tvång och kvotering.

Trots att svenska folket säger nej och åter nej till att tvångsdela föräldraförsäkringen vill de rödgröna minska friheten ytterligare. Av alla riksdagens partier finns det bara ett som konsekvent hävdar föräldrars rätt att själva och utan politisk inblandning få fatta beslut som rör deras vardagsliv.

Det kan finnas tusen och åter tusen skäl som är unika för just det enskilda paret för hur de planerar sin föräldraledighet, skäl som är helt legitima och som inte någon annan har med att göra. Som familjeparti är det deras drömmar och önskemål vi kristdemokrater försvarar. Inte statistikernas och teoretikernas.

I Sverige har vi en i huvudsak bra föräldraförsäkring. Men den är inte fullt så flexibel som den borde vara i ett land som på allvar vill underlätta föräldrarnas vardag. Föräldraförsäkringen är ett exempel på hur politiker valt att göra styrande begränsningar för hur den kan användas. Syftet har varit att i möjligaste mån bestämma hur länge och av vem försäkringen ska användas.

I praktiken har familjepolitiken förvandlats till arbetsmarknadspolitik. Vi föreslår därför fyra förändringar i föräldraförsäkringen som gör den mer anpassad till föräldrars egna situation.

  I dag kan båda föräldrarna vara hemma med sitt nyfödda barn i tio dagar. Men vi tycker att de föräldrar som vill ska kunna vara hemma längre tid samtidigt. Många föräldrar skulle uppskatta möjligheten att tillsammans under en tid anknyta till barnet och få ett fungerande vardagsliv när livssituationen förändrats. Det ska vara en möjlighet som självklart också ska kunna utnyttjas när mer akuta behov uppstår, till exempel vid amningsproblem, kolik eller ständiga nattvak.

  Vi vill också att den sjuk­penninggrundade inkomsten, SGI:n, skyddas i tre år, oavsett hur man tar ut sin föräldrapenning. Alla som fått barn sitter och räknar och funderar på hur man ska planera sina föräldrapenningdagar. Tidpunkten för eventuella nya syskon tas också med i beräkningen.

Att bli gravid inom drygt ett år efter första barnet kallas i statliga utredningar och propositioner beskrivande nog för ”snabbhetspremien”. Så ska det inte behöva vara. Vi menar att sådana konsekvenser av SGI-reglerna inte är acceptabla och att ett treårigt inkomstskydd skulle befria många ­föräldrar från en onödig regelpress.

  I dag är det också möjligt för föräldrarna att utnyttja föräldrapenningen fram till dess att barnet är åtta år. Men behovet av föräldrar försvinner inte för att ett barn börjat skolan. Tvärtom, i dag nås vi av allt fler signaler om hur dåligt tonåringar mår: depressioner, skolk och drogmissbruk framträder i en annan omfattning än tidigare. Att vuxna har tid och kraft att tidigt göra något åt situationen är många gånger avgörande. Det är då sparade föräldrapenningdagar skulle komma till god användning. Föräldraförsäkringen ska därför kunna a­nvändas under hela barndomen.

  Glädjen att bli förälder kan lätt grumlas av oro om man inte har en trygg ekonomi. Det tar allt längre tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gör också att föräldrarnas ålder vid första barnets födelse har blivit högre. Oavsett när man får sitt första barn måste man kunna räkna med ett rimligt stöd från samhället. Därför vill vi höja grundnivån i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor per dag.

Detta är de praktiska, offensiva och underlättande förändringar som vi vill göra. Att skapa förutsättningar för goda, trygga och avstressade barnfamiljer är en viktig investering inför framtiden. En föräldraförsäkring som är så flexibel som möjligt är ett viktigt instrument att göra detta.

Där andra ser familjen som en del av ett stort politiskt laboratorium tycker vi kristdemokrater att det viktigaste är att värna familjen från just tvingande politiska påfund. Det är den inställningen vi bär med oss i valet 2010: att politiken har uppgiften att understödja men inte att styra och ställa.

Med kristdemokratisk politik är föräldraförsäkring och familjefrihet samma sak.

Göran Hägglund
Emma Henriksson

Bloggat om föräldraförsäkringen

  Patetiskt från kristna högern

Fredrik Pettersson (S) är kritisk till KD:s familjepolitik: ” ... att ett parti som i en majoritet av opinionsmätningarna ligger under riksdagsspärren självutnämner sig till språkrör för verklighetens folk är sorgligt. Att samma parti kallar familjepolitik a lá 20-talet för frihetsfrämjande är löjeväckande och att man dessutom ljuger och trixar med statistiken för att påvisa svenska folkets massiva stöd för denna skattesubventionerade anti-jämställdhetspolitik är rent patetiskt.”

  Pappor behöver stärka banden

Nina Ruthström är för tvångskvoterad föräldraförsäkring, här är en av anledningarna: ”En undersökning av BRIS visar att när barn har problem så talar de hellre inte ut med någon alls än med sin pappa. Det skulle förändras om papporna är hemma och utvecklar starka band till barnen redan när de är små. Jag tror att dessa pappor också oftare väljer att jobba deltid för att kunna umgås mer med barnen även när de blir äldre.”

    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet