ÅSIKT

Öppna föräldraförsäkringen för fler än två

Replik från Alfred Askeljung (C) om jämställdhetspolitik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är mycket glädjande att vi får en debatt inom borgerligheten om hur vi ska öka arbetskraftsdeltagandet för kvinnor och hur vi ska arbeta för ökad jämställdhet. Bodil Sidéns förslag är i stort bra och jag delar hennes ambition.

Tyvärr verkar debatten om föräldraförsäkringens utformning fortfarande föras utifrån ett heteroperspektiv, och än mer beklämmande, utifrån en förlegad tvåsamhetsnorm. Jag vill se en föräldraförsäkring som inkluderar även stjärnfamiljer. Det är ovärdigt ett modernt land som Sverige att vi fortfarande har enskilda människor och familjer som står utanför våra offentliga trygghetssystem.

Kampen för jämställdhet och lika rättigheter för alla, oavsett sexuell läggning, har kommit långt i Sverige. Vi ligger tursamt nog före de flesta andra länder. Fortfarande ignoreras dock stjärnfamiljers rätt till samma villkor och förutsättningar som de familjer som följer tvåsamhetsnormen.

En modern föräldraförsäkring får inte låsa fast människor i politiskt påbjudna strukturer eller förneka alla människor samma och lika rättigheter. Jag vill ha en modern föräldraförsäkring där barn kan ha fler än en vårdnadshavare och alla dagar är fullt överförbara mellan föräldrarna, även om de skulle vara fler än två stycken.

Centerpartiet har chans att forma framtidens Allianspolitik och framtidens borgerlighet i stark opposition. Jag söker förtroendet att bli förbundsordförande för Centerstudenter för att kunna bygga Centerrörelsen starkare. Jag vill vara en röst för en politik byggd på liberalism, jämställdhet och lika rättigheter. Det har borgerligheten allt att vinna på.

Alfred Askeljung (C)

Kandiderar till förbundsordförande för Centerstudenter

ARTIKELN HANDLAR OM