ÅSIKT

Det är i familjen framtiden börjar

Haro: Trygga barn lyckas i skolan – behåll vårdnadsbidraget

Foto: colorbox
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna har härom veckan startat en ambitiös annonskampanj med budskapet ”Framtiden börjar i skolan”. Underförstått är givetvis att Sverige behöver en socialdemokratisk skolpolitik.

Förvisso behöver skolan åtskilliga satsningar på flera olika plan, med det är inte i skolan framtiden börjar, i synnerhet inte i dagens Sverige. Framtiden börjar istället i familjen.

En överväldigande psykologisk kunskap likväl som smärtsamma erfarenheter hos svenska professionella inom skolan vet att fungerande familjer är en förutsättning för att skolan ska fungera. Utan en majoritet av någorlunda emotionellt trygga, mogna och lärbara barn har vi ingen fungerande skola.

Den psykiska ohälsan hos unga, de dåliga skolresultaten och oordningen i svenska klassrum talar ett tydligt språk om frustrerade barn och unga som inte får sina grundläggande emotionella behov tillgodosedda. Det är behov som vare sig förskola, skola eller fritids kan tillgodose, ens med stora tillskott i resurser. Dessa behov tillgodoses bäst, enklast och billigast i familjen. Att ett mindre antal familjer är dysfunktionella förändrar inte det faktum att det stora flertalet familjer är fullt funktionella.

Förstår den svenska regeringen detta? Nej, one-linern ”framtiden börjar i skolan” är snarast ett familjepolitiskt självmål som demonstrerar en betydande okunskap om såväl barns behov som om skolans verkliga framgångsfaktorer, och om hur barn växer till sin fulla mänskliga potential som vuxna. Emotionell trygghet är en avgörande faktor för att lära, växa och mogna, och familjen är typiskt den bästa miljön.

Vad regeringen istället gör är att ytterligare försämra familjers möjligheter genom att ta bort de spillror till familjestöd som ännu existerar genom vårdnadsbidraget.

Är detta ens god socialdemokratisk politik, eller är svenska socialdemokrater särskilt okunniga? På Åland, där vi i Haro nyss hade riksstämma, förklarade den åländska socialdemokratiska socialministern med befriande självklarhet att ett välmående samhälle förutsätter välmående familjer. På Åland är därmed också hemvårdsstödet en självklarhet.

Tyvärr var inte kunskapen särskilt mycket större hos den tidigare alliansregeringen, även om de genomförde ett synnerligen begränsat vårdnadsbidrag (tillräckligt begränsat för att även Folkpartiet skulle kunna acceptera det). Men en nyttjandegrad på cirka 2 procent var för mycket för Folkpartiet som nu sagt sig vilja avskaffa vårdnadsbidraget tillsammans med den rödgröna regeringen.

I Finland har hemvårdsstödet en nyttjandegrad på runt 50 procent, en betydande del av barnen är hemma fram till tre års ålder, och finska skolor har uppenbart inte lidit av detta på något sätt – tvärtom har finska skolor resultat i världsklass.

Vårdnadsbidraget får gärna ersättas av något bättre, till exempel en barnpeng som föreslås i Danmark – en peng som följer barnet och där besluten ligger hos dem som känner barnet bäst: föräldrarna.

Haro inväntar nu det svenska riksdagsparti som vågar vara först med den sanna devisen: ”Framtiden börjar i familjen”. Hur länge måste vi vänta?

Haros riksstyrelse genom

Ingvild Segersam,

ordförande

Karin Bengtsson,

vice ordförande