ÅSIKT

Barnen i skuggan av sommarlovsglädjen

Majblomman: Kommunerna kan göra mer för utsatta barn

Foto: Colourbox
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Lena Holm, Majblomman.

Den blomstertid nu kommer. Visst minns många av oss den där sprittande glädjen när vi sprang ut från aulan mot ett långt lov med bad, sol och familjen. Så är det för de flesta barn, också idag. Men för några betyder sommarlovet isolering, sysslolöshet och oro för föräldrarnas ekonomi.

Vi vet.

Förra året delade Majblommans lokalföreningar ut 5,3 miljoner kronor i bidrag till barn, direkt relaterat till sommarlovet. Det handlar om allt från kläder i rätt storlek till att kunna åka på fotbollsläger med kompisen. Kategorin sommarlov är vår största bidragspost, och i år ökar antalet ansökningar på många håll i landet.

Majblommans nya sommarlovsrapport visar att föräldrar i snitt spenderar närmare 8.000 kronor på sommarlovsaktiviteter. Men alla har långt ifrån råd att lägga tusenlappar på ridläger och nöjesfält. Det finns barn som förknippar sommarlovet med tristess:

”Jag satt hemma för mamma jobbade. Alla min kompisar reste till olika ställen, men jag satt och hade tråkigt för det mesta.”

”Vi var tre dagar i Stockholm, resten av sommaren var vi hemma. Tack vare min morfar fick vi tre dagars semester.”

”Sommarlov är ganska tråkiga för jag kommer inte på så mycket att göra. Så jag tyckte inte det var roligt.”

Majblommans rapport visar att barn i Sverige får klara sig på egen hand i olika utsträckning. Förra året var 29 procent hemma ensamma i minst en vecka på sommarlovet. En liten grupp är ensam nästan hela lovet. Det rör sig om en minoritet, men det är naturligtvis oacceptabelt.

Ett stort ansvar vilar på kommunerna. Trots att matkostnaderna blir högre när skolmaten försvinner, och trots att mer pengar går åt så ger bara 13 procent av kommunerna per automatik extra försörjningsstöd till barnfamiljer inför lovet.

Bara 30 procent av kommunerna har förskolor och fritidshem öppna i obegränsad utstäckning på sommarlovet. 64 procent drar ner på verksamheten.

Kommunikationer är extra viktiga på sommarlovet. Att kunna ta bussen till stranden eller kompisen kan göra stor skillnad för barn som har det tufft. Men enligt vår rapport erbjuder bara 9 procent av kommunerna fri kollektivtrafik till alla barn på sommarlovet.

Tyvärr är det bara en mindre del av kommunerna som förstått vikten av uppslutning kring barnen på sommarlovet. Majoriteten tycks ha missat att barn har lagstadgad rätt till stimulans och stöd, året runt. Man övervältrar stora delar av ansvaret på föräldrarna, vilket innebär mycket oro över tid och pengar under en period som skulle kunna vara härlig för alla barn.

Majblomman vill se en rad kommunala åtgärder som skulle ha omedelbar effekt och som väsentligen skulle förbättra utsatta barns villkor på sommarlovet:

Håll förskolor och fritids helt öppna med attraktiva aktiviteter. För de mest utsatta familjerna, inte sällan ensamstående med barn, är det nära omöjligt att få ihop sommarlovet med jobbet. För arbetssökande föräldrar innebär sommaren dessutom ökade chanser till vikariat.

Erbjud relevanta, ledarledda sommarlovsaktiviteter som alla barnfamiljer har råd med.

Inför gratis kollektivtrafik för alla barn. Ge barnfamiljer med försörjningsstöd ett sommarlovstillskott, per automatik. Sommarlovet innebär ökade levnadsomkostnader för alla barn.

Sammantaget är satsningar på sommarlovet att betrakta som sociala investeringar, också på lång sikt.

Lena Holm

Generalsekreterare Majblommans Riksförbund