ÅSIKT

Trampa inte på människor med nätberoende

Replik: De Kaminski trivialiserar problemet med internetmissbruk

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De Kaminski suckar. Det gör jag också.

Jag suckar över debatthungriga akademiker utan klinisk erfarenhet. Som trampar på människors erfarenheter och problem genom att trivialisera dem, förklara dem vara icke-existerande.

Har de Kaminski något verkligt intresse för dem vi arbetar med i våra program? Är han kapabel att ta till sig deras beskrivningar av hur de faktiskt blir hjälpta av Internetakuten?

Nej, min gissning är att detta faller utanför hans ”forskningslinjer.”

Självfallet är inte mobilen, datorn, internet några problem, för honom. Alltså inte för någon annan heller, verkar vara den föga välunderbyggda slutsatsen.

De Kaminski har förstås rätt i att det finns flera bakgrundsfaktorer till överanvändning av internet. Det är något vi på Internetakuten känner väl till och just därför har inkorporerat i våra samtalsmetoder - till exempel socialt stöd, vuxennärvaro.

Dessutom har han sakfel i att våra metoder saknar evidens. Vi jobbar både med KBT samt MI, vilket är evidensbaserat.

Förlorarna är vi andra, skriver de Kaminski i en slutkläm som skorrar rejält falskt. Jag tror inte för en sekund att ett tyckarproffs som de Kaminski är förlorare i informationssamhället. Det tror inte han heller.

Förlorarna kan dock mycket väl bli de ungdomar och vuxna som inte får den hjälp de behöver med sitt internetmissbruk. Internetakuten vill vara en av flera goda krafter i samhället för mer medmänsklighet, mer balans och hälsa.

De Kaminskis överblåsta retorik går ingen annans ärende än det egna varumärkets.

Patrik Wincent

VD Internetakuten

FAKTA

DEBATTEN

Frågan om internetberoende är på agendan igen. Men åsikterna om det går isär. Kvacksalveri, menade forskaren Marcin de Kaminski. Nu får han mothugg från Internetakuten, som behandlar nätmissbruk.

Att trivialisera problemet hjälper inte dem som drabbas, menar dagens debattör.

ARTIKELN HANDLAR OM