ÅSIKT

Vi accepterar inte kvinnohat inom SD

Replik från SD: Vi kan inte styra över attityder som frodas på nätet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är beklämmande att läsa Tillsammansskapets text. De exempel på näthat som citeras är inget som någon borde behöva läsa. Detta oavsett avsändare, och oavsett måltavla.

Skribenterna tycks tro att Sverigedemokraterna accepterar medlemmar som hotar och trakasserar kvinnor. Det visar att de inte känner vårt parti.

Den som gör det vet nämligen att en dylik syn på medmänniskor – oavsett kön – varken är förenlig med partiets värdegrund eller etiska riktlinjer. En sann sverigedemokrat skulle aldrig låta sådant beteende fortgå utan att reagera.

Skribenterna hänvisar till ”interna SD-forum” för att stärka sin tes. Men på partiets enda interna forum finns inga kommentarer av det slag som lyfts i artikeln. Inte heller har vi sett eller upplevt någon partivän stödja den sortens uttalanden.

Dessvärre kan vi inte styra över de attityder som frodas på nätet, inte heller över vilka som väljer att signera sitt hat med vårt partinamn. Att näthatare, likt skribenterna, saknar förmåga att läsa in sig på vad vi står för är dock ett mindre problem än att de saknar grundläggande respekt för medmänniskor.

Våra åtgärder mot kvinnors otrygghet utelämnar mycket riktigt genuspedagogik. Till skillnad från skribenterna anser vi nämligen inte att det finns en generell och utbredd vilja hos män i vårt samhälle att våldta, trakassera eller hota kvinnor. Tvärtom är sådant beteende något som med kraft tas avstånd från. Men undantag kommer alltid att finnas, och det är mot dessa samhällets resurser bör riktas.

Paula Bieler (SD)

jämställdhetspolitisk talesperson

Richard Jomshof (SD)

rättspolitisk talesperson

Carina Herrstedt (SD)

ordförande SD-Kvinnor