ÅSIKT

”Världens kvinnor behöver modernt manligt ledarskap”

Birgitta Ohlsson (FP): Tala om kvinnornas situation i FN i dag, Reinfeldt

DEBATT

När Förenta Nationerna öppnar den 64:e generalförsamlingen i New York i dag håller Sveriges statsminister tal å EU:s vägnar inför FN:s nästan 200 medlemsstater.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ta chansen och lyft världens kvinnor i ditt tal Fredrik Reinfeldt och visa världen modigt modernt manligt ledarskap.

Det behövs i en värld där påven, mullor och patriarkat struntar blankt i att FN slagit fast att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Listan kan göras lång 2009. I Saudiarabien nekas kvinnor rätten att rösta, journalisten Lubna Ahmed al- Hussein riskerade nyligen spöstraff i Sudan för att hon som kvinna burit byxor och varje år avlider fler kvinnor i fertil ålder i samband med illegala aborter, graviditeter och förlossningar än i sjukdomar som aids, tuberkulos och malaria. Denna könsapartheid är ovärdig det 21:a århundradet.

Vid FN:s millennietoppmötet i september 2000 enades världens ledare om att insatser för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de absolut effektivaste medlen för att bekämpa vår tids stora utmaningar i världen som fattigdom, hunger och sjukdomar. Men fortfarande är kvinnor andra klassen medborgare på allt för många håll i världen.

15 september beslutade FN:s generalförsamling att slå samman fyra av FN:s organ för att skapa en ny organisation för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Denna satsning tål att uppmärksammas. I år fyller dessutom två banbrytande FN-dokument om jämställdhet jämt och förtjänar att firas och FN:s medlemsländer behöver påminnas om sina åtaganden.

För trettio år sedan antog FN:s generalförsamling Kvinnokonventionen som slår fast att stater med alla till buds stående medel ska se till att jämställdhet uppnås. Konventionen innehåller 16 rättighetsartiklar som tar upp politiska, sociala, ekonomiska och kulturella områden där kvinnors mänskliga rättigheter behöver stärkas. Det är svårt att tro att 185 stater faktiskt har ratificerat Kvinnokonventionen. Detta revolutionerande dokument har till stor del tigits ihjäl av maktens män.

I september för femton år sedan passerade mänskligheten en milstolpe.1994 höll FN en konferens i Kairo som resulterade i det nytänkande Kairoprogrammet som lyfter fram sexuell och reproduktiv hälsa som avgörande för att uppnå hållbar utveckling. Mödradödlighet är en humanitär katastrof som pågår i det tysta. Att minska mödradödlighen med tre fjärdedelar till år 2015 är ett av FN:s millenniemål. I det allra mest intima ligger nyckeln till flera globala utmaningar.

Men tillgången till preventivmedel, mödrahälsovård och ytterst lagliga, fria och säkra aborter är fortfarande ödesfrågor för världens kvinnor. Inte minst den katolska herrklubben Vatikanen gör allt den kan för att neka kvinnor rätten att bestämma över sina kroppar. År efter år misslyckas EU:s medlemsstater att enas om en gemensam uppfattning om sexuella och reproduktiva rättigheter vid FN:s kvinnokommission. Katolska abortfientliga länder som Polen, Malta och Irland sätter krokben.

Utan djärva individer som vågade höja blicken, rösten och sitt samvete skulle mänskligheten aldrig vara där vi är i dag. Detta gäller för kampen mot slaveriet, striden för den kvinnliga rösträtten och avskaffandet av apartheidsystemet i Sydafrika.

Fredrik Reinfeldt visar ett genuint intresse för kvinnors situation i Sverige, till exempel har han genomfört en mängd studiebesök för att möta kvinnor i offentlig sektor. Jag hoppas att Sveriges statsminister, och EU:s ledare, tar med sitt engagemang till FN:s generalförsamling där han får 192 länder som åhörare.

Fredrik Reinfeldt dra en lans för världens kvinnor i dag!

FAKTA

Birgitta Ohlsson, ordförande Liberala Kvinnor och riksdagsledamot (FP).

Fredrik Reinfeldt talar i dag i FN. Situationen för världens kvinnor är ett angeläget ämne, menar Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson