ÅSIKT

Lär ungdomar säga ja till sex

Med bättre sexundervisning i skolan minskar våldtäkterna bland unga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varje år anmäls över 2 000 våldtäkter i Sverige. Vissa av fallen uppmärksammas i medier och väcker ramaskri, särskilt när offren är unga.

Vid våldtäkter mot 13- och 14-åriga flickor är gärningsmännen oftast unga. I fyra fall av tio är han inte ens myndig. Förövarna går fortfarande i skolan, därför har skolorna en unik möjlighet att arbeta preventivt för att motverka våldtäkter genom sin sex- och samlevnadsundervisning.

Tyvärr ser det inte ut så i Sveriges skolor. Kvaliteten på skolans sex- och samlevnadsundervisning avgörs ofta av enskilda eldsjälar i lärarkåren.

Många elever får bara en tunn och torr information om kroppen medföljd av en uppmaning att använda kondom.

Ambitionerna måste höjas. Det måste bli en målsättning för alla skolors sex- och samlevnadsundervisning att verka mot sexuella övergrepp. Min erfarenhet som sexualupplysare är att ungdomar törstar efter att få prata om de här frågorna.

Det här bör skolor lära ut:

- Fokus på ja i stället för nej. Självklart ska ungdomar lära sig att respektera ett nej. Men det är lika viktigt att ungdomar får lära sig att sex kräver ett ja från den man vill ligga med.

Det går att visa sitt samtycke på många sätt. Till exempel genom att säga ja, trycka sig mot en annan person eller ta initiativ under sexet. Ett ja är nödvändigt under hela sexet för att man ska veta att det är ömsesidigt.

Genom att prata om ordet ja i stället för ordet nej hamnar ansvaret för kommunikationen hos den som vill ha sex. När man pratar om ordet nej hamnar tvärtom ansvaret att kommunicera hos den som inte vill ha sex, vilket är ett problem eftersom det leder till skuldbeläggning av offer som inte sagt nej ”tillräckligt” tydligt eller inte gjort ”tillräckligt” mycket motstånd.

Att lägga fokus på ordet ja är lustbetonat och leder till tryggare sex.

- Våga prata om gråzoner. Diskussioner om våldtäkter riskerar alltid att bli förenklande och moraliserande. Våldtäktsmannen utmålas som ett monster och på så sätt kan andra killar skjuta frågan ifrån sig. ”Det här gäller inte mig, för jag är en normal kille.”

Låt därför ungdomar diskutera hur de själva skulle göra i olika knepiga situationer där allt inte är svart eller vitt.

Vad händer om man har sex med en person och den somnar mitt i akten, kan man fortsätta då? Kan det vara våldtäkt om den andra personen inte sagt nej men inte heller sagt ja? Borde ens partner ställa upp om man är så kåt att man sprängs? Eleverna får tänka efter och skapa egna verktyg de kan använda om de hamnar i sådana knepiga situationer där det saknas samtycke.

- Lär ut respekt. Skolor är alltför ofta otrygga platser där både tjejer och killar utsätts för sexuella trakasserier. Det är viktigt att lärare och elever reagerar på minsta kränkning och visar att det inte är okej beteende.

Kränkningar i vardagen, som kladdiga blickar och tafsande, ska inte ses som enskilda händelser. De är symptom på att vi lever i ett respektlöst samhälle där människor ibland kränker gränserna för andra personers kroppar.

Alltså är mindre förseelser uttryck för samma system som också leder till våldtäkter. Det är viktigt att sätta ner foten mot den typen av beteende, medan det fortfarande är i sin linda och relativt ofarligt.

- Ge gränserna värde. Från att ha haft en sexualmoral som sa att vi inte fick ha för mycket sex har vi delvis gått över till en idé om att man ska ha sex för sakens skull. För många unga är sex hopkopplat med status och det gör det svårt att säga nej när man inte vill.

Samtidigt som sexualundervisning motverkar tabun och känslor av skam är det viktigt att inte hetsa unga till att ha sex. Att inte ha sex är ett lika bra val som att ha det. Att kunna känna av och respektera sina egna gränser är nödvändigt för att man ska må bra av sitt sexliv.

Om man inte lyssnar till sina egna gränser kan man lättare hamna i risksituationer där man fråntas kontrollen över sin kropp.

Skolor har möjlighet att skapa attitydförändringar och motverka våldtäkter, inte minst de som sker mot unga tonårsflickor. Det här är något som inte ska ses som ett tyngande ansvar men som en fantastisk möjlighet att faktiskt stoppa nästa fruktansvärda löpsedel.

FAKTA

Inti Chavez Perez, 25 år, Stockholm. Författare till ”Respekt – en sexbok för killar”, föreläser i skolor om sex och kärlek.

Händelsen i Bjästa, där en ung tjej våldtogs på en skoltoalett, genererade debatt inte bara om ortsbornas reaktioner utan också om ungas inställning till sex. Kan mer ambitiös sexundervisning i skolan medverka till att övergreppen bland unga minskar?

Inti Chavez Perez

ARTIKELN HANDLAR OM