ÅSIKT

Rödgrön jämställdhet bara för högavlönade

Moderaterna: Endast den tredjedel som tjänar mest gynnas av höjt vab-tak

Foto: THINKSTOCK
En vanlig metallarbetare får inte ut mer vab-pengar med de rödgrönas nya tak, skriver debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I sin skuggbudget föreslår de rödgröna en höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen (vab). Som en jämställdhets­åtgärd vill de stegvis höja det från dagens nivå på 26?500 kronor imånaden upp till 30?000 kronor i månaden år 2012.

Detta kan vid en första anblick tyckas vara en mycket god tanke. Särskilt då de rödgröna menar att det skulle främja jämställdheten mellan föräldrar. Men när man synar förslaget i sömmarna framstår det snarast som ett välriktat slag rakt ut i luften. Ett höjt vab-tak skulle endast komma en minoritet av landets föräldrar till del och skulle därför ha en relativt liten påverkan på uttaget av den tillfälliga föräldrapenningen.

Majoriteten av alla arbetande svenskar har i dag en månadslön som understiger taket i den tillfälliga föräldrapenningen. Faktum är att endast tre av tio tjänar över taket. De rödgrönas förslag innebär med andra ord ingen förändring alls för de allra flesta familjerna, men en rejäl förbättring för den knappa tredjedel som har det allra bäst.

När vattkopporna bryter ut på dagis skulle pappan som jobbar som metallarbetare, med de rödgrönas förslag, få samma ersättning som i dag för att ta hand om sin lilla sjukling. Grannpappan däremot, som jobbar som civilekonom, skulle gynnas av de rödgrönas bidragshöjning när hans barn blir smittat. Trots att vattkopporna kliar lika mycket hos båda barnen.

Vi moderater tror också på ekonomiska incitament som morötter för ett mer jämställt föräldraskap, där fler pappor stannar hemma och tar hand om sina sjuka barn.

Men för att rätt mål ska uppnås så måste också rätt medel användas. Därför har vi infört en jämställdhetsbonus i den vanliga föräldrapenningen, vilken alla föräldrar som delar lika på föräldraledigheten kan få. Vi har även föreslagit en liknande bonus för vab-uttaget, som premierar familjer där mamman och pappan delar på vab-dagarna.

Detta tror vi kan bidra till ett jämnare uttag av vab-dagarna och en större jämställdhet.

Vi vill ha lika möjligheter för alla. För oss är det viktigare att alla får möjligheten att vara mer jämställda i sitt föräldraskap än att de som har det bäst får det ännu bättre. Detta står i skarp kontrast mot de rödgröna, vilkas bidragshöjning av den tillfälliga föräldrapenningen bara kommer att gynna den knappa tredjedel som tjänar mest i vårt land. Hur skapar det rättvisa och jämställdhet att de som redan har mycket får mer, Mona Sahlin?

FAKTA

Andel svenskar som har en månadslön över respektive nivå

Källa: Riksdagens utredningstjänst

Hillevi Engström, arbetsmarknads- utskottets ordförande och jämställdhets- politisk talesperson (M).

Gunnar Axén, socialförsäkrings- utskottets ord­förande (M).

De rödgröna partierna vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen (vab) – från 26 500 kronor till 30 000 kronor. Syftet är att fler fäder ska stanna hemma med sjuka barn. Men bara en liten välavlönad minoritet skulle tjäna på förslaget, menar debattörerna.

Hillevi Engström
Gunnar Axén