ÅSIKT

Sex i medelåldern ska inte göra ont

Sexologen: Varannan kvinna över 55 år plågas av underlivsbesvär

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: COLOURBOX
”Det är fortfarande inte så vanligt att man diskuterar sina underlivsproblem med familj, vänner eller ens med sin partner”, skriver debattören.

I morgon är det Internationella klimakteriedagen. I år är fokus på underlivsbesvär, som plågar ungefär varannan svensk kvinna över 55 år. Men trots att moderna 50-plussare är aktiva och vill ha ett aktivt och lustfyllt liv finns det mycket okunskap och fördomar om området.

På medicinskt språk kallas underlivsbesvären vaginal atrofi och drabbar många kvinnor under och efter klimakteriet. Det innebär att kvinnan upplever torrhet, sveda, klåda och ömhet i underlivet, på grund av att östrogenbristen i kroppen leder till att slemhinnan i slidan förtunnas och blir mindre elastisk.

Besvären kan variera från milda till svåra, men många kvinnor jag har träffat i mitt jobb som sexolog och barnmorska, vittnar om att det har en negativ inverkan på deras livskvalitet. Sexlusten försvinner, på grund av att penetrationssex blir lika med smärta och blödningar. Detta går i sin tur ut över samlivet med partnern och ofta förknippas besvären med en känsla av att inte känna sig fräsch och attraktiv.

Det är fortfarande inte så ­vanligt att man diskuterar sina underlivsproblem med familj, vänner eller ens med sin partner. Ämnet känns privat och lite pinsamt. En vanlig föreställning är att underlivsbesvären är en tillfällig följd av klimakteriet, när det i själva verket är en ­kronisk åkomma, som kräver behandling för att bli bättre. Många väntar därför lång tid innan de till slut söker hjälp, ­vilket innebär att de går runt och lider helt i onödan.

Felet är inte bara kvinnornas, sjukvårdspersonalen brister när det gäller att fånga upp äldre kvinnors sexuella problem. Det borde vara standard att läkarna frågar sina patienter om eventuella underlivsbesvär när de möter en kvinna som har kommit i klimakteriet oavsett om hon har en partner eller inte – och oavsett för vilken åkomma hon söker. Sannolikt skulle fler kvinnor som lider i det tysta fångas upp och fler tabun kring ämnet brytas ned.

Min generation kvinnor var den första som upplevde p-pillren och därmed blev det mer ­accepterat att ha flera sexpartners. När jag ser på mig själv och kvinnor i min omgivning, ser jag frejdiga, modiga och frispråkiga kvinnor, som vill ha upplevelser och leva ett rikt och aktivt liv.

Jag tror inte att nästa generations kvinnor kommer att ställa lägre krav på tillvaron när de kommer upp i klimakteriet. Just därför förvånar det mig att äldre kvinnors sexliv fortfarande är så tabubelagt.

En jämförelse med mäns situation visar att kvinnor har en del att hämta in. För den åldrande mannen innebar genombrottet med potenshöjande medel för drygt tjugo år sedan en smärre revolution. Plötsligt blev det mer accepterat att prata om att män kunde ha svårigheter med att få erektion. Det fanns en lösning på problemet. Någon liknande revolution har dessvärre ännu inte inträffat för kvinnor. Det har funnits en olust att se den åldrande kvinnan som en sexuell varelse. Gamla kvinnor ska ägna sig åt trädgårdsodling och barnbarnen – inte åt lekar i sänghalmen.

Jag gör mitt för att fler kvinnor ska våga bejaka sin sexualitet på ålders höst. Jag är en varm förespråkare av lokal östrogenbehandling för behandling av torra och sköra slemhinnor. Det är en effektiv och skonsam behandling, som verkar lokalt och inte påverkar resten av kroppen. Den ger inte automatiskt kvinnor deras sexlust tillbaka, men den ökar förutsättningarna för att ett samliv över huvud taget ska vara möjligt.

Tyvärr har debatten om östrogen och bröstcancer smittat av sig även på de lokala östrogenbehandlingarna, trots att det aldrig har kunnat påvisas någon förhöjd risk för cancer i samband med lokal behandling.

Det är viktigt att kvinnor tar sina underlivsbesvär på allvar och söker hjälp för det. Ingen ska behöva gå runt och ha ont, eller hålla sig tillbaka sexuellt, på grund av gamla unkna föreställningar om vad som anses vara passande för en medelålders kvinna. Alla kvinnor – oavsett ålder – har rätt till ett lustfyllt liv.

Helena Cewers

ARTIKELN HANDLAR OM