ÅSIKT

Ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott: Regeringen borde ha sagt nej till Borg

Sveriges röst väger tungt i jämställdhetsfrågor – fel av regeringen att inte utnyttja det

Tonio Borg har av Malta nominerats att bli kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Mikael Gustafsson.

Tonio Borg verkade glida igenom utfrågningen i Europaparlamentets utskott för miljö och hälsa, ENVI, i tisdags men reaktionerna var blandade. Borg mötte kritiken i ENVI genom att lova allt till alla och hävdade att han helt enkelt är missförstådd. Han menade också att hans personliga åsikter inte skulle påverka hans arbete i kommissionen.

Jag är dock inte övertygad. Nu går ärendet till parlamentet och till ministerrådet, som har den slutliga makten i denna fråga. Att regeringen nu meddelat att den inte kommer att säga nej till Borg när EUs:s regeringar ska godkänna den nya kommissionären är förvånansvärt!

Borg föreslås bli Maltas nya kommissionär med området hälsa som huvudansvar. Många röster har höjts mot utnämningen av Borg som är en känd homofob och aktivt motarbetar kvinnors rättigheter i sitt hemland, Malta, där abort, även vid incest, våldtäkt eller fara för kvinnans liv, är en kriminell handling och skilsmässa tilläts så sent som 2009.

Det tydligaste exemplet på Borgs kvinnofientliga politik var försöket att få in abortförbudet i Maltas konstitution för att försvåra för framtida politiker att lätta upp lagstiftningen som idag är den hårdaste i Europa.

Och det handlar inte bara om jämställdhet. Listan på Tonio Borgs fundamentalistiska politik kan göras lång. Han röstade till exempel emot att legalisera skilsmässa på Malta, trots att en folkomröstning visat att folket ville detta. Han har gjort flera starkt homofoba uttalanden och även i frågan om immigration utmärkt sig för att vara extrem. Han låg bakom beslutet att skicka tillbaka hundratals flyktingar från Malta till Eritrea där många sedan fängslades och torterades, ett beslut som kritiserats hårt av bland andra UNHCR och Amnesty.

Undanflykten, att Borg som kommissionär för hälsa och konsumentfrågor, sällan eller aldrig skulle hantera denna typ av frågor håller inte, lika lite som påståendet att han kan lägga sina privata åsikter åt sidan i kommissionsarbetet eller att nationell abortlagstiftning inte ligger inom EU:s kompetens. Kommissionärer existerar inte i ett politiskt vakuum, de är beslutsfattare och deras personliga åsikter spelar roll.

Kommissionens arbete sker inte inför öppna dörrar och målet är att i så många frågor som möjligt uppnå konsensus. Det innebär att enskilda kommissionärer kan ha åsikter dels om andra portföljer och dels att förslag kan försenas, skjutas upp eller försvinna helt.

Vad händer med till exempel det krav som parlamentet ställt på kommissionen, att komma med ett lagförslag om våld mot kvinnor? Redan i dag är det djupt begravet i kommissionens högar. Med kommissionärer som Tonio Borg kan vi knappast förvänta oss någon förbättring på det planet.

Beslutet att tillsätta en ny kommissionär under dessa förutsättningar ligger gemensamt hos kommissionens ordförande och Ministerrådet, medan Europaparlamentet enbart är rådgivande. Det är oklart om ministerrådet måste vara i konsensus eller ej men Sveriges röst är otroligt viktig.

Om parlamentet säger nej blir det naturligtvis svårt, men inte omöjligt, för Barroso och ministerrådet att utnämna Tonio Borg till ny kommissionär. Därför måste den svenska regeringen agera. Sveriges röst i jämställdhetsfrågor är respekterad i EU, och det är fullt möjligt att fler hade höjt sina röster om Sveriges regering hade sagt nej.

Fredrik Reinfeldt borde ha klargjort att Sverige inte kan acceptera en kommissionär med ansvar för hälsofrågor som motarbetar mänskliga rättigheter.

Mikael Gustafsson,

EU-parlamentariker (V),

Ordförande i parlamentets Jämställdhetsutskott

ARTIKELN HANDLAR OM