ÅSIKT

Partier, samla er mot mäns våld mot kvinnor

Roks: Här är tre förslag som ger en god start

Foto: Katrine Jakobsen
Obs! Bilden är arrangerad.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Alla riksdagspartierna säger sig stödja kvinnojourernas krav om en långsiktig finansieringsmodell.” Så lät det i SVT Rapport några veckor innan valet. Även vid den partidebatt Roks arrangerade i Stockholm rådde en stor enighet kring Roks valfrågor.

Så kom då valdagen, och vi vaknade upp i ett kallt och splittrat Sverige. Att SD är riksdagens tredje största parti är djupt beklagligt, då de gör en helt annan samhällsanalys än Roks, och står långt ifrån våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde. De har heller inga relevanta förslag i våra sakfrågor.

I stället hoppas vi nu få se en demokratisk samling från de andra partierna. Nu gäller det att hitta politiska lösningar över blockgränserna. Eftersom vi alltid i våra kontakter med politiker får vi höra vilket viktigt jobb Roks över 1600 ideellt arbetande jourkvinnor och jourtjejer utför så säger vi: upp till bevis politiker! Låt den här mandatperioden gå till historien som den då de politiska partier som står för allas lika värde tillsammans tog tag i vårt största samhällsproblem för kvinnor, tjejer och barn: mäns våld.

Det här är våra förslag om var ni kan börja, i tre frågor som under flera mandatperioder gömts i olika utredningar:

Ge ett konkret besked om hur kvinno- och tjejjourernas långsiktiga finansiering ska säkras. Alla kvinnor, tjejer och barn är lika skyddsvärda, och ska inte behandlas olika beroende på vilken kommun de bor i eller söker skydd i. Gå in med öronmärkta medel till de kommuner som inte kan eller vill stötta sin kvinno- eller tjejjour.

Roks vill se ett konkret finansieringsförslag, där det även finns pengar avsatta till tjejjourernas livsviktiga arbete.

Ta fram en handlingsplan för hur sexualbrottslagstiftningen ska implementeras hos rättsväsendet. I dag tävlar partierna om att uppfinna nya våldtäktsparagrafer, men så länge de yrkesverksamma inte har tillräcklig kunskap hjälper ingen lagtext i världen. 20 procent av Sveriges kvinnor har utsatts för våldtäkt, visade undersökningen Våld och hälsa som Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) presenterade i våras. I dag kan vi inte garantera rättssäkerhet för de som väljer att anmäla.

Roks vill se konkreta åtgärder för att ge kvinnor som utsatts för sexualbrott ett respektfullt och kompetent bemötande och en kvalitetssäkrad rättsprocess. Det behövs stora utbildningsinsatser för hela rättsväsendet.

Stärk barns skydd mot övergrepp. I dag kan barn och mammor på grund av vårdnads- och umgängeslagstiftningen tvingas till möten och samarbete med en dömd förövare. Lagen säger att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, men på kvinnojourerna ser vi dagligen hur föräldrars rätt till sina barn går före barnens säkerhet.

Roks vill att barns rätt att växa upp utan våld alltid går före föräldrars rätt till umgänge. När ett beslut om insats om skyddat boende beviljas för mamman ska det alltid omfatta barnen, som då ska slippa träffa förövaren under sin tid i skyddat boende. På samma sätt ska barn som beviljats skyddade personuppgifter på grund av pappans våld inte tvingas till umgänge med den som barnet ska skyddas ifrån.

Politiker, ta ansvar för det parlamentariska läget och använder era mandat till att finna gemensamma, långsiktiga lösningar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om kvinnors, tjejers och barns liv.

Karin Svensson,

ordförande i Roks,

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

ARTIKELN HANDLAR OM