ÅSIKT

Brottslingens integritet går före offrets säkerhet

Roks: Våldsutsatta kvinnor måste få veta var förövaren befinner sig

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Karin Svensson, Roks.

Det är i dag sex månader sedan Susanne Ahl mördades av sin ex-partner. Detta hade kunnat undvikas om hon blivit informerad om att han fått permission från fängelset och kunnat sätta sig i säkerhet. Det bristande brottsofferperspektivet gör att brottsoffer till mäns våld inte alltid informeras när deras förövare går fria.

För många kvinnor som utsätts för våld av sin partner men lyckas ta sig ur den akuta situationen börjar direkt en ny prövning: skräcken i att mannen som hon lämnat ska hämnas. Och statistiken visar att hon har skäl att vara rädd. Under 2000-talet har 237 kvinnor mördats av sin partner eller ex-partner och risken är som störst när hon lämnar eller har lämnat honom.

Kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld är ingen homogen grupp utan alla har olika behov av stöd och hjälp. Men det är inte ovanligt att kvinnan som kommer till en tjej- eller kvinnojour inte vet var mannen som brukat våld mot henne befinner sig. Senast såg hon honom köras i väg i en polisbil, men då var det ingen som kunde svara på vad som skulle hända. Kanske var hon för omtöcknad eller upprörd för att fråga. Och eftersom hon inte vet var mannen befinner sig vill hon inte vara kvar hemma eftersom hon inte vill riskera att möta honom.

På våra jourer ser vi hur denna osäkerhet kring om mannen är frihetsberövad eller inte skapar ett stort stresspåslag och rädsla hos kvinnor som redan är i en mycket utsatt situation.

I dag har brottsoffer rätt att bli informerade kring var förövaren befinner sig först när domen vunnit laga kraft. Under tiden som mannen sitter anhållen och häktad informeras ofta inte kvinnan om mannen släpps fri eller vid permission.

Det är i dag ett halvår sedan Susanne blev mördad. Trots att hon till flera myndigheter uttryckte hur viktigt det var att hon fick veta när hennes ex-partner fick permission, blev hon inte informerad. Susanne var inte brottsoffer till det brott han satt inne för och hade därför ingen rätt att få veta. Ex-partnern letade upp Susanne och mördade henne.

Mannens frihet och rätt till sekretess är samma sak som kvinnans ofrihet och ständiga rädsla. Hon, som dessutom aldrig haft något val, utsätts för ännu mer lidande. Han kunde en gång välja mellan att slå eller att inte slå. Hon kunde aldrig välja att inte bli slagen.

Roks har en vision om ett samhälle där alla kvinnors, tjejers och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme respekteras. Ett samhälle där tjejer, kvinnor och deras barn kan leva utan att bli utsatta för våld, hot och förtryck. Brottsofferperspektivet måste stärkas så att kvinnor som utsätts för mäns våld får rätt till information om var förövaren befinner sig.

Karin Svensson,

ordförande Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige