ÅSIKT

Att begränsa kvinnors val är inte jämställdhet

Replik från SD om jämställdhetsfrågor

Foto: Riksdagen
Paula Bieler, SD.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Med hjälp av egna fantasier om vad sverigedemokrater tror eller inte tror, vad vi vill och vad vår politik innebär försöker jämställdhetsministern måla upp en felaktig bild av mitt parti. Låt mig därför rätta till bilden något.

Det är ofrånkomliga fakta att livsvillkoren för kvinnor respektive män har sett olika ut genom tiderna. Lika oomtvistat är att mycket arbete ägnats åt att komma tillrätta med sådana könsbundna orättvisor. Många viktiga steg har skett genom lagändringar och politiska reformer, såsom kvinnors rösträtt och fäders möjlighet att också ta ut föräldradagar.

Det är självklart att konsekvenser av olika val inte ska bero på kön. Därför var vi till exempel med och krävde årliga lönekartläggningar, så att omotiverade löneskillnader kan upptäckas. Därför vägrar vi blunda för så kallade hederskulturers samtliga aspekter, såväl våldsamt förtryck som könssegregerande och –begränsande seder. Därför vänder vi oss också kraftigt mot alla former av särbehandling, även sådan som bekvämt brukar kallas positiv.

Medan vi välkomnar politik som ger fri- och rättigheter genom att skapa fler valmöjligheter vänder vi oss emot politik som vill styra dessa val. När jämställdhetspolitiken går från att ge rättigheter till att begränsa valmöjligheter har man enligt oss hamnat fel. Vi tror att vuxna kvinnor och män är fullt kapabla att välja själva.

Det är där vi skiljer oss från S och Åsa Regnér. Medan de räknar kön jobbar vi för att kön ska sakna betydelse vid våra val. Först när vi kan välja vad som passar oss bäst utan att andra dömer kan vi också må som bäst och leva jämställt på riktigt.

Paula Bieler

Jämställdhetspolitisk talesperson, SD