ÅSIKT

Theory in action: Vi vill dämpa hysterin runt spelmissbruk

Slutreplik: Datorspelmissbruk är ett symptom, vi vill lösa de bakomliggande problemen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har inget emot datorspelande, ny teknik, digitalisering och utveckling av nya spelformer. Vi är för att de som lider till följd av överdrivet datorspelande ska få stöd, vård och behandling.

I vårt debattinlägg och på vår hemsida definierar vi datorspelandet som ett problem när det är kopplat till att man försummar arbete/skola, sociala relationer eller sin hälsa. Det är dock givet att ett bruk av datorspel kan erbjuda spänning, vara intellektuellt utmanande och stimulera inlärning. Med detta sagt behöver inte personer som inte har problem i övriga delar av livet försvara sitt datorspelande – detta då datorspel i sig självt inte är skadligt.

Vår kompetensbas ifrågasattes av Marcin de Kaminski i en replik. Vi har kompetens, dock inte specialiserade inom rättssociologi, och som grupp är vi medvetna om att vi bidrar till att rivstarta en landsomfattande kunskaps-, attityd- och beteendeförändring. Allt möjligt i tillvaron som har en lekfull dimension har utsatts för kritik mellan varven – vårt syfte är att skapa en nyanserad debatt där man ser till helheten och då innefattar det lidande som kan följa med överdrivet datorspelande.

Det ska vara sagt att ett grundläggande utgångsläge i debatten om datorspelsmissbruk ska vara präglat av att datorspelande i sig själv inte är en skadlig sysselsättning – något vi hoppas att alla i branschen är överens om. Vidare håller vi helhjärtat med Marcin de Kaminski om att datorspelande inte är en orsakande faktor för ohälsa, utan ett försök att hitta en lösning på problem som ligger på andra plan och behöver lösas på ett mera djupgående sätt än genom att bara ta bort datorn. Vi är således överens om att allt missbruk är ett symptom och att de bakomliggande problemen behöver hanteras.

Vi som grupp arbetar med behandling, forskning och utbildning i frågan för att möta behovet av stöd, vård och behandling som vi tycker bör finnas. Att orsaker till datorspelsmissbruk kan vara bristande vuxennärvaro, sociala svårigheter eller relationsproblem är något vi givetvis har uppmärksammat. Att vetenskapen titulerar problemet överdrivet eller problematiskt datorspelande är ingen nyhet – utifrån vår kompetens har vi valt ett psykiatriskt/psykologiskt perspektiv.

I vår förra artikel nämner vi ett experiment med råttor som utgår ifrån betingning. Det som vi avser att lyfta är en filosofisk aspekt om hur vi fattar våra beslut. Vår frågeställning är vad man ska göra när det finns människor som upplever sådana brister i sitt liv att en alternativ verklighets belöningar blir mer attraktiva än det verkliga livet själv?

Vi håller med Marcin de Kaminski om att det finns utrymme för forskning om hur vanligt allvarliga problem med undandragande från vardagens aktiviteter i samband med datorspelande. Vi efterlyser också sådan forskning. I avvaktan på den, hjälper vi människor att komma dithän, att livet även utanför datorverkligheten ter sig hanterligt, intressant och värt att ägna sig åt.

Vi uppmanar nu allmänheten och alla yrkesverksamma att bidra till att skapa utbyte, nätverk och dialog. Vi vill tysta den omotiverade oro och masshysteri som råder i frågan, då problemet sannolikt är mindre än vad det i dag tillskrivs. Ett skepp kommer lastat – vår ”last” är att vi vill ha en nyanserad debatt där helheten står i fokus.

Theory in action:

Carina Brandin,

dipl. friskvårdskonsulent, dipl. näringsrådgivare och författare

Mattias Ekenberg,

Samtalsterapeut och författare

Berit Fahlén,

Samtalsterapeut

Eleonore Lind,

Medlare, samtalsterapeut och författare

Kerstin Sandström,

Dipl. friskvårdskonsulent, leg. tandsköterska och författare

Stefan Sandström,

Leg. psykolog och författare

Camilla Siotis,

Fil. Kand., adjunkt vid högskolan i Kristianstad

Gustav Sundgren,

Projektledare

Lasse Åhnby,

Leg. arbetsterapeut och författare