ÅSIKT

Kollektivtrafiken först

Maria Wetterstrand om varför Miljöpartiet inte tror på Förbifart Stockholm

DEBATT

Vår generation har möjligheten att bestämma sig.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Antingen satsar vi på framtidens miljösmarta transporter eller så fortsätter vi bygga fler och fler motorvägar.

Vi måste välja här och nu, vi kan inte vänta. De val vi gör nu får konsekvenser mycket långt fram i tiden och påverkar vilket samhälle våra barn och barnbarn ska leva i. Få ställen i Sverige har de möjligheter som finns i Stockholm. Här finns kanske de bästa förutsättningarna att bygga ut kollektivtrafiken med nya spårvagnar, pålitliga pendeltåg och modernare tunnelbana. Även busstrafiken har stora förutsättningar till utbyggnad och bättre turtäthet.

Kollektivtrafik är effektiv, tar mindre yta i anspråk och kostar mindre. Vi får helt enkelt mer transporter för pengarna.

Med stora klimatsmarta satsningar kan vi skapa en stad som blir ett internationellt föredöme, något som alla svenskar kan vara stolta över när vi reser utomlands. Stockholm skulle kunna visa att det går att kombinera livet i storstaden med långsiktig hållbarhet.

Men för att vi ska lyckas måste svenska politiker prioritera. Om vi ska bygga en miljösmart, hållbar stad måste vi våga välja bort projekt som ökar utsläppen. För det är precis det som den nya motorvägen gör. Statens egna experter på Naturvårdsverket har räknat ut att utsläppen kommer att öka med 140 000 ton per år. Det är lika mycket som alla utsläpp från 25 000 svenskar, lika många som hela Nynäshamns kommun.

Det har gått så långt att Naturvårdsverket säger blankt nej till bygget av Förbifart Stockholm. Den bryter mot miljöbalken, Sveriges tyngsta miljölag.

Inom politiken är det ofta med pengar som man visar vad prioriteringarna är värda i verkligheten. Sällan har det varit tydligare än i det här exemplet.

Motorvägen beräknas kosta 27,5 miljarder kronor. Minst. Det är det dyraste vägbygget någonsin i Sverige. Pengar som måste tas från någonting annat om inte regeringen har hittat en speciell sedelpress för stora motorvägsbyggen.

I praktiken tas pengarna från andra viktiga infrastrukturprojekt, främst från utbyggnad av kollektivtrafik i Stockholm. Men det är inte svårt att gissa att det i slutändan också kommer dra pengar från viktiga tågsatsningar runt omkring i landet, från Västsverige och Norrbotten.

Alternativen är alltså tydliga. Antingen väljer vi det dyraste motorvägsbygget någonsin som ökar klimatutsläppen. Eller så väljer vi att storsatsa på det vi vet minskar utsläppen, nämligen utbyggd och moderniserad kollektivtrafik.

Inför dessa val har centerpartiet nu gjort sitt val. Storsatsning på motorväg i Stockholm är det tidigare landsbygdspartiets melodi. Deras försök att beskriva en stor motorväg som ett miljöprojekt tas inte på allvar av någon miljöorganisation eller miljömyndighet. En spade är en spade, oavsett vad man kallar den.

Snart träffas världens ledare i Köpenhamn för att försöka enas om en ny global klimatpolitik. Sveriges roll som trovärdig och samlande kraft skadas av att man så medvetet väljer att satsa på ett projekt som går i motsatt riktning.

FAKTA

Maria Wetterstrand, 35, språkrör för Miljöpartiet de Gröna

Projektet Förbifart Stockholm, med en två mil lång motorväg som är tänkt att leda genomfartstrafik bort från Stockholms innerstad, har fått klartecken från regeringen. I går skrev miljöminister Anders Carlgren (C) om varför han är för bygget. Projektet har kritiserats hårt av bland andra miljöpartiet och vänsterpartiet.

Maria Wetterstrand