Aftonbladet
Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Nu får du betala för kärnkraftens fiasko

Per Bolund (MP): Vinterns rekordpriser för el är ingen tillfällighet

Forsmarks kärnkraftverk i Östhammar. ”Förra året hade den svenska kärnkraften enorma problem”, skriver Miljöpartiets energipolitiske talesman Per Bolund.   Forsmarks kärnkraftverk i Östhammar. ”Förra året hade den svenska kärnkraften enorma problem”, skriver Miljöpartiets energipolitiske talesman Per Bolund. Foto: MAGNUS SANDBERG

När vintern nu äntligen kommit med kyla och snö får vi konsumenter också uppleva effekterna av en kortsiktig energipolitik. Vårt beroende av omodern och osäker kärnkraft gör att elpriset sticker i höjden.

Priset på el på den nordiska spotmarknaden har stigit kraftigt under hösten. I början på oktober var spotpriset på el cirka 30 öre/kWh, men vid november månads slut hade det stigit till närmare 40 öre. Förra fredagen låg snittpriset på 3 kronor/kWh och vid ett flertal tillfällen har priset varit uppe i 10 kronor/kWh!

Det är rekordnoteringar och inget annat än en prischock som är lika dramatisk som när riksbanken höjde räntan till 500 procent under 90-talskrisen.

Förklaringen till de stigande priserna är att den svenska kärnkraften inte fungerar. Samtliga kärnkraftverk har haft stora problem under året. Enligt reaktorägarnas planer skulle nio reaktorer vara i drift i slutet av oktober, men fortfarande i dag är fem reaktorer ur normal drift.

Kärnkraftens driftsproblem gör att produktionen går på halvfart samtidigt som vi haft kallt och torrt väder, vilket har tvingat upp vattenkraftsproduktionen. Den höga driften har dramatiskt sänkt nivån i vattenreservoarerna, något som leder till ännu högre priser.

Förra året hade den svenska kärnkraften alltså enorma problem. Årsproduktionen av kärnkraftsel beräknas ha blivit omkring 50 TWh vilket gör 2009 till det klart sämsta året sedan elmarknaden avreglerades år 1996.

För att kompensera för kärnkraftens brister tvingas Sverige nu importera stora mängder el från kolkraftverk i Europa. Kärnkraftens magplask driver därmed upp vår klimatpåverkan och gör det svårare att nå de europeiska klimatmålen.

Osäkerheten i den svenska kärnkraftsproduktionen får stora effekter på såväl det svenska som det nordiska elpriset, vilket också påverkar industrin negativt. Beräkningar från Telge Kraft visar att den svenska kärnkraftens driftsproblem kostade den svenska industrin två miljarder kronor bara under 2009.

Förutom frånvaro av kärnkraftsproduktion medför problemen också sjunkande nivåer i vattenmagasinen. Det fanns inga möjligheter för vattenkraftproducenterna att spara vatten, vilket innebär lägre vattennivåer i magasinen som kommer att ge högre priser även under inledningen av 2010.

Nu är det dags att dra lärdomar av vinterns elprischocker och det framtvingade behovet av importerad smutsig kolkraftsel. Kärnkraften är inte en hållbar energikälla för framtiden.

Framtidens elsystem måste i?stället byggas kring de förnybara energislagen som vi vet fungerar väl och där Sverige har stora möjligheter att producera mer el än vi själva behöver. Med vattenkraften som bas och ökad produktion av bioenergi, vindkraft och solkraft i kombination med en mycket effektivare energianvändning kan Sverige utan kärnkraft bli en stor exportör av ren och förnybar el till Europa.

I motsats till det vill den moderatledda regeringen i?stället att vi ska göra oss ännu mer beroende av kärnkraft under lång tid framöver.

Det är inte en energipolitik som hjälper Sverige och den svenska industrin. Det är inte en energipolitik som klarar de klimatproblem vi står inför. Det är en energipolitik som kastar oss ut i fortsatt osäkerhet.

Bloggat om kärnkraft

  Nina Larsson (FP): Bygg fler reaktorer för tusan!

”...elpriset är uppe i 10 kronor? Det är inte klokt. Jag har ingen insyn i huruvida det ligger några konspirationer bakom detta. Om varför kärnkraftverksreaktorer är avstängda för underhåll./.../ Men detta visar med all önskvärd tydlighet att vi behöver mer kärnkraft. Bättre, säkrare och mer moderna reaktorer. Börja bygg för tusan! Ju fler producenter och delägare dessa kommande reaktorer har desto bättre.”

  News by me: Kylan blev svindyr

”Men medan vissa får betala en massa skär andra guld mer eller mindre med täljkniv i kylan. Jag pratar naturligtvis om elbolagen som drar in rejält med pengar. Jo tack, jag märkte nog det på elräkningen. Ungefär 700 kronor dyrare – och vi värmer inte ens huset med el!”

  Ipse cogita!: Elchocken

”Skulden till att elpriset skenar likt en rashäst med magproblem är och förblir våra politikers. Det är de som avreglerat, med motiveringen att konkurrensen kommer att göra elen billigare(!), och det är de som skall till stupstocken. /.../ tänk om de får samma fnatt som i England, där vindkraften skall byggas ut för summor som inte ens går att skriva ut, ej mindre förstå, då skall ni veta att ett elpris som är tio gånger högre än i dag ligger inom räckhåll. Vi måste läsa på, förstå och sätta ner foten!”


    Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet