ÅSIKT

Klimatpolitiken hotar svensk landsbygd

Ska satsningen fortsätta kommer tusentals vindsnurror resas i kulturlandskapet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT Den 7-18 december samlas delegater från hela världen i Köpenhamn för att försöka få till stånd ett nytt klimatavtal som efterföljare till Kyotoprotokollet.

Propagandauppladdningen inför mötet pågår för fullt i media. Webbkampanjen ”Hopenhagen” som är lanserad av FN för att åstadkomma ett ”tryck på världens beslutsfattare”, liksom galenskaparna i miljörörelsen 350.org, drivna av Tällberg Forum, gör nu nästan allt för att väcka uppmärksamhet. Det senaste upptåget är att tvinga ut kommunernas miljöansvariga för att hoppa jämfota 350 gånger i svenska rondeller. Sveriges Television sänder ”Vetenskapsmagasinet”, där man med helt sanslösa lögner och utan att möjliggöra replik och alternativa uppfattningar påstår att antalet jordbävningar kommer att öka och att ”jorden värms upp” med över fem grader.

Glädjen över den kommande Köpenhamnskonferensen har nämligen på senare tid förbytts i skräck inom ”klimatkretsar”. Den framgångsvåg för klimatalarmismen vars kulmen nåddes i och med IPCC:s och Al Gores nobelpris 2007 är nu över. Inget går längre den gröna överklassens och klimatalarmisternas väg. Jordens temperatur har inte ökat på många år, isen i Arktis har återhämtat sig efter 2007- års låga nivåer och ”badprognoserna” har kommit allvarligt på skam. Temperaturen på Antarktis faller med -0,06 grader per årtionde. Stormar och oväder har inte blivit värre. Listan kan göras lång.

I storpolitikens värld har nu också förväntningarna på konferensen börjat tonas ned. Mycket tyder på att president Barack Obama inte kommer till Köpenhamn. Efter ett misslyckat återtåg från staden nyligen sedan han misslyckats med att sälja Chicago för olympiaden 2016 och med stora problem på hemmafronten både med den praktiska politiken och med popularitetssiffrorna måste Obama nu välja sina strider. Obamas popularitetsfall är det största någon president upplevt på mer än 50 år. Ett godkännande av det liggande klimatförslaget i senaten är dessutom osannolikt. ”Global Warming är dessutom ett av de ”problem” som det amerikanska folket prioriterar allra lägst enligt nyligen genomförda undersökningar. Ingen vill förknippas med ett misslyckande.

I Storbritannien har man liknande problem. Enligt en artikel i The Times nyligen anklagar nu bröderna Milliband (utrikesminister och klimatminister) det engelska folket för apati i klimatfrågan. Endast 18 procent av befolkningen tycks tro att ”klimatförändringar” kommer att påverka framtiden. Eftersom folk inte tycks förstå sitt eget bästa så har nu regeringen satsat sex miljoner pund av skattebetalarnas pengar på propaganda för att skrämma upp medborgarna.

Om Köpenhamnskonferensen mot förmodan blir en ”framgång” så kommer den svenska ”klimatpolitiken” att intensifieras. Trots att vår elenergiproduktion redan idag i princip är helt koldioxidfri så står miljölobbyn och vindkraftsindustrin i startgroparna för att utnyttja läget:

”Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att framhålla vindkraftens positiva effekter på minskningen av utsläppen av koldioxid under FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn i december. Vindkraften kan bespara atmosfären enorma utsläpp av koldioxid, speciellt under perioden fram till 2020 som är helt avgörande för hur allvarlig klimatförändringen kommer att bli.” säger man.

En befarad nedgång av vindkraftsetableringarna under 2010 tycks bekymra vindkraftsindustrin, men kanske kan ge hårt prövade landsbygdsbor en andhämtning nästa år innan ”klimatsatsningarna” tar fart igen.

Om den svenska satsningen på vindkraft skall fortsätta mot Regeringens och Energimyndighetens mål på 30 twh kommer tusentals vindkraftverk att resas ute på den svenska landsbygden. Subventioner på över 300 miljarder kronor kommer att bekosta industrialiseringen av kulturlandskapet. Över 150 000 svenskar hotas av en förstörd livsmiljö. Redan i dag planerar vindkraftsbolagen med stöd av politiker, konsulter och jurister att placera vindkraftsparker i naturskyddsområden och områden med skyddad urskog. Är denna utbyggnad verkligen nödvändig för svensk energiförsörjning när Energimyndigheten år 2030 redovisar ett svenskt elöverskott på 25 twh? Ska vi förstöra den svenska naturen för att exportera el i klimatets namn?

Låt sanningen hinna upp vetenskapen innan vi bygger sönder vårt land med storskalig vindkraft.

Jonny Fagerström, föreningen Svenskt Landskapsskydd