ÅSIKT

Rättvis handel är bra för klimatet

Debattörerna: Producenterna är föregångare vad gäller att ställa om till en produktion som är mer hållbar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Världen står inför en dubbel utmaning. Miljontals människor lever i svår fattigdom samtidigt som klimatförändringen skall bromsas. Oavsett vad man kommer fram till vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn så kommer de utsläpp av växthusgaser som redan har gjorts och görs inom den närmsta framtiden att få allvarliga konsekvenser. Som medborgare, företag, organisationer, församlingar, kommuner och myndigheter kan vi alla vara med och bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom de val vi gör som konsumenter. De organisationer vi företräder arbetar för att erbjuda konsumenter verktyg för att bidra till fattigdomsbekämpning, möjliggör investeringar i hållbara produktionsmetoder och överför resurser till fattigare länder.

Det kommer många signaler från flera håll i världen på att allvarliga förändringar äger rum i vårt klimat. De mest dramatiska och oroväckande historierna kommer ifrån områden där människor redan lever under hård press. Genom samarbete och handel som vi har med producentorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika får vi ofta höra hur odlare och arbetare själva upplever att klimatförändringarna påverkar deras levnadsvillkor negativt.

Kaffeodlare i Uganda vittnar om 40 procent minskade skördar på grund av kortare regnperioder och längre torka. På Dominikanska Republiken har kraftigare och mer frekventa orkaner bidragit till förlorade bananskördar för odlare. Och i Peru har ökade temperaturer bidragit till att mangoträdens blomning rubbats med minskad avkastning som följd.

Att just människor i utvecklingsländer drabbas är i sig en stor orättvisa. Fattiga länder har historiskt bidragit ytterst lite till den klimatkris vi i dag står inför. Många av producenterna av rättvist handlade produkter är föregångare vad gäller att ställa om till en produktion som är mer hållbar – både ekologiskt och ekonomiskt. En majoritet är småskaliga producentorganisationer som ofta agerar som beskyddare för den biologiska mångfalden och för ekosystemet i sin helhet.

Exemplen är många:

Handel med Fair Trade-producerade paranötter från peruanska Amazonas ger regnskogen ett ekonomiskt värde och bidrar till att färre människor i området frestas arbeta med illegal skogsavverkning. Import av peppar från organisationen SPACE i Indien främjar satsningar på ekologisk odling och investeringar i en fröbank med traditionellt utsäde som skyddar lokalsamhället från att bli beroende av genmanipulerade grödor och kemikaliejordbruk.

All handel med utvecklingsländer innebär långa transporter och transporter bidrar till utsläpp. Men minskad handel löser inte fattigdomsproblematiken och klimatkrisen. En produkt från ett afrikanskt land, fraktad till Sverige med båt kan mycket väl släppa ut mindre koldioxid än en liknande produkt ifrån Spanien, transporterad med lastbil, eller odlad i växthus i Sverige. Genom att köpa varor från utvecklingsländer bidrar vi till att människor själva kan påverka sin livs- och arbetssituation. Men internationell handel reducerar inte fattigdom eller minskar klimatpåverkan per automatik. De val vi gör som konsumenter och företag spelar en viktig roll.

Genom att välja Rättvisemärkt och rättvist handlade produkter bidrar företag och konsumenter till att producenter i utvecklingsländer får förbättrade ekonomiska villkor i form av en ökad stabilitet, bättre betalt för sina varor och utbildningsstöd i produktions- och försäljningsprocess. Det leder till att odlare själva kan initiera projekt för att säkra en hållbar produktion och bättre kan möta de utmaningar som klimatförändringarna ställer dem inför.

Genom samarbete med IM Fair Trade får till exempel enskilda hantverkare och mindre organisationer i bland annat Indien och Nepal tillgång till hälsovård, utbildning och möjlighet att gå i skola. I Mali berättar en medlem från ett Fairtrade-certifierat bomullskooperativ om att de har fått utbildning i hur man kan förbättra sin produktion trots minskade regnmängder.

Det är lätt att känna sig maktlös inför de många utmaningar klimatförändringarna för med sig, men det får aldrig hindra oss från att ta tillvara på de verktyg som finns. Ett sådant verktyg är rättvis handel.

Fotnot: Världsbutikerna för Rättvis Handel bjuder in till pressfrukost på temat Fair Trade, Fair Climate på Humanitetens Hus i Malmö fredag 11 december kl 9.00.

FAKTA

Caroline Petersson, projektledare Rättvis Handel för ett Rättvist Klimat, Världsbutikerna för Rättvis Handel.

Therese Skoglund, ordförande Världsbutikerna för Rättvis Handel.

Helena Markstedt, generalsekreterare Föreningen för Rättvisemärkt.

Bo Paulsson, generalsekreterare Individuell Människohjälp.

Jon Bergeå, projektledare Kyrka för Rättvisemärkt, Sveriges Kristna Råd.

Just nu startar COP 15, det stora FN-ledda klimatmötet i Köpenhamn.

Följ klimatmötet på Twitter Sverige och världen twittrar om Köpenhamnskonferensen.

Caroline Petersson
Therese Skoglund
Helena Markstedt
Bo Paulsson
Jon Bergeå