ÅSIKT

Sluta att skita i vårt badvatten

Naturvårdsverket: Många sommarstugor släpper ut avloppet orenat – rätt ut i sjön

Foto: KUSTBEVAKNINGEN / SCANPIX
Den här varma sommaren har stora ansamlingar av alger observerats i Östersjön.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Algblomningen gör att besvikna badare får återvända torra hem. Bakterier i vattnet kan också förstöra badlivet. Men för det allra mesta kan vi ta en simtur utan att riskera hälsan. Våra fina badplatser är något vi måste värna om.

Det finns över 2?500 badplatser i Sverige. De vattenprover som tas där visar sällan på ohälsosamt höga bakteriehalter. Vi kan till och med bada mitt i centrala Stockholm.

Men just nu ser det otrevligt ut på många håll i Östersjön. Ett vanligt tecken på övergödning är algblomning, det vill säga massförekomst av växtplankton. Varma somrar kan algerna bildas i sådana mängder att vattnet ser ut som rabarberkräm. Ibland kan algerna vara giftiga och ge upphov till hudirritation, ögonbesvär eller magsjuka. Bara ett test kan avgöra när det finns risk för sådana problem.

Ett omfattande arbete pågår för att minska övergödningen av havet, men Östersjön som helhet visar ännu få tecken på att må bättre. Ute till sjöss är överflödet av fosfor större än någonsin, och i djupvattnet råder svår syrebrist.

En annan sak som ibland kan göra oss sjuka är bakterier i badvattnet. Det beror ofta på avloppsutsläpp, på båttoaletter som töms direkt ut i sjön eller på djur som betar vid stränderna. Bakterierna kan ge upphov till exempelvis diarréer.

Förr var det framför allt avloppen i städerna som kunde göra vattnet ohälsosamt. Många sjöar och vikar kring svenska tätorter var sanitära mardrömmar ännu på 1960-talet. Sedan dess har reningsverken byggts ut och blivit allt effektivare.

Men sommarstugor och andra bostäder utanför tätorterna är sällan anslutna till reningsverk. I stället har de egna avlopp, och där är reningen ofta bristfällig. Det finns nästan en miljon enskilda avlopp. Ungefär hälften av dem behöver åtgärdas. Omkring 125 000 släpper i princip ut orenat avlopp. En del är försedda med trekammarbrunn eller någon annan enkel typ av rening, men det räcker inte.

För att få fler att investera i godkänd reningsutrustning driver Naturvårdsverket och kommunerna nu kampanjen ”Små avlopp – ingen skitsak”.

Utsläppen från enskilda avlopp påverkar inte bara badvattnet de bidrar också till att många dricksvattenbrunnar är förorenade med tarmbakterier. Dessutom står de för cirka 10 procent av fosfortillförseln till Östersjön. På så sätt medverkar de till den övergödning av havsvattnet som i övrigt mest beror på jordbruk och avgasutsläpp från bilar och fartyg.

Att få ett helt hav att tillfriskna tar längre tid än att förbättra badvattnet inne vid stränderna. Att förbättra våra enskilda avlopp är angeläget både för Östersjön och att vi ska få njuta av ett dopp.

Passa på att göra en insats i sommar!

Du som fastighetsägare ansvarar själv för ditt enskilda avlopp. Vet du inte om avloppet uppfyller kraven kan du höra av dig till din kommun för att få råd.

Du som har båt kan bidra till en bättre miljö genom att tömma tanken på de särskilda insamlingsställen som finns.

FAKTA

Henrik Sandström, 38, projektledare på Naturvårdsverket, Stockholm.

Ute på Östersjön är algblomningen i full gång, även om algerna inte har nått stränderna än. Privatpersoner kan dock med enkla medel bidra till att våra badvatten förbättras, menar debattörerna.

Henrik Sandström