ÅSIKT

Återvinn plasten – eller drunkna i den

Electrolux: Industrin vill använda återvunnen plast, men systemet fungerar inte

Foto: AP
På Azorerna, en ögrupp i Atlanten, spolas plastskräp från hela Europa upp på stränderna. I nästan alla stora hav finns i dag områden med stora ”plastvirvlar”, där plastavfall samlas. ”Vi måste alla bli bättre på att hantera och återvinna plast,” skriver dagens debattörer.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Plast används i allt från krockkuddar och hjärtpumpar till livbojar och dammsugare. Det är ett mångsidigt material som är billigt och enkelt att tillverka. Plasten har ersatt andra material eftersom den är säkrare och har större hållbarhet och motståndkraft mot värme, hantering och ålder.

Plast har alltså varit bra för både konsumenter och industri. Men när plasten hamnar på fel plats uppstår ett miljöproblem. De egenskaper som gör plasten så tålig, gör också att den står emot naturliga nedbrytningsprocesser.

Plastavfallet hotar i dag sårbara marina miljöer över hela världen. I Stilla havet har plastavfall från stränder, flodmynningar och båtar samlats i ett område som av vissa forskare uppskattas vara dubbelt så stort som Texas. Avfallet har drivit med havsströmmarna i ett virvelmönster till en plats mellan Hawaii och USA:s fastland. Liknande plastvirvlar finns i dag på nästan alla hav.

Detta miljöproblem rymmer en tragisk paradox. Samtidigt som plastavfallet samlas i världshaven, har industrin svårt att få fram tillräckliga volymer återvunnen plast. Electrolux kan till exempel inte få tag på tillräckligt mycket material för att möta efterfrågan på miljövänliga dammsugare. Vi har därför initierat projektet ”Vac from the Sea”. Under sommaren medverkar vi till att samla in plastavfall i Stilla havet, Indiska oceanen, Atlanten, Medelhavet, Nordsjön och Östersjön. Med en del av avfallet ska vi tillverka ett antal dammsugare.

Vi tar detta initiativ för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet för plastfrågan. Men det kommer att krävas betydligt mer systematiska och omfattande insamlingar för att få bort plastvirvlarna. Här måste myndigheter, ideella organisationer och industri hjälpas åt.

På lång sikt är det viktigaste att världen blir bättre på att ta hand om plast. Här kan industrin göra skillnad, öka förståelsen och påverka konsumenternas beslut, men vi kan också driva utvecklingen. Vår vision är till exempel att alla dammsugare ska bestå helt och hållet av återvunnen plast. Jag uppmanar andra företag att sträva efter detsamma på sitt område.

Politikernas ansvar är att skapa ett system som underlättar för konsumenterna. I EU ansvarar tillverkare av dammsugare och andra hushållsapparater för avfallsprocessen från det att konsumenten har lämnat den skrotade produkten på insamlingsstället.

En relativt stor andel av dessa produkter når också insamlingsstället och tas om hand, men för annat avfall är statistiken sämre. Liknande återvinningssystem i fler länder och för andra produkter skulle kunna vara en lösning.

Detta understryker konsumenternas avgörande ansvar. För att få bort obalansen mellan tillgång och efterfrågan måste vi alla bli bättre på att hantera och återvinna plast.

FAKTA

Hans Stråberg, 53. Vd och koncernchef Electrolux.

Henrik Sundström, 56. Global hållbarhetschef Electrolux.

Plast används till i stort sett allt vi konsumerar. Trots detta är systemen för återvinning av plast dåligt utbygda, med stora plastberg i våra hav som följd, menar debattörerna.

Hans Stråberg
Henrik Sundström