ÅSIKT

Djurskyddslagarna ska efterlevas bättre

Jordbruksminister Eskil Erlandsson: Jag tolererar inte att djur far illa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svar till Lars Ohly och Jens Holm i Aftonbladet 10/8. Lars Ohlys och Jens Holms utspel är klassisk vänsterpolitik – att ropa ”avgå” och ”förbud” direkt de ställs inför ett problem. Världen är inte alltid så enkel. Ibland måste man ta tag i problem istället för att bara skylla på någon annan.

Djur ska ha det bra. Det är helt uppenbart att de bilder av minkar som visats i media de senaste dagarna visar djur som inte mår bra. Bilderna gör mig arg, upprörd och ledsen. Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Detta är enkla förhållningssätt till alla som äger djur, oavsett om det är minkar eller ett husdjur. På detta område har vi en mycket tydlig lagstiftning i Sverige.

Under mandatperioden har jag jobbat hårt för att stärka djurskyddet. Jag har tillsatt en utredning som ser över hela djurskyddslagstiftningen och hur den kan bli bättre. Jag har också sett till att djurskyddet har tillförts 130 miljoner kronor och gjort det statligt, så att vi har ett system på plats som tillgodoser att djurskyddet fungerar i hela landet, och inte bara i delar av det.

Djur som finns i Sverige har ett av världens mest kraftfulla lagstiftningar som skyddar dem. Men kraftfulla lagar blir verkningslösa om de inte efterlevs. Därför är det viktigt att vi ser till att alla människor som har djur faktiskt följer djurskyddslagen.

Uppenbarligen räcker inte de åtgärder som vi vidtagit från statligt håll. Därför måste vi nu kraftfullt agera för att få slut på sådana här företeelser där djur far illa. Pälsdjursbranschen måste ta ett mycket större ansvar för nå upp till den djurskyddslagstiftning som råder. Därför kan jag redan nu lova en kraftig förstärkning av pengar till djurskyddskontrollerna i den budget som regeringen presenterar i höst. Har vi en av världens starkaste djurskyddslagstiftning ska den också följas. Jag tolererar inte att djur far illa!

Efter det att jag har sett de publicerade bilderna har jag också gett den myndighet som är ansvarig för djurskydd i Sverige, Jordbruksverket, i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur de ska komma tillrätta med att minkar far illa. Vi måste gå till botten med denna fråga och få svar på hur utbrett denna misskötsel av djur är i branschen. Det är väldigt viktigt att vi får upp alla aspekter till ytan för sedan kunna avgöra hur vi ska agera fortsättningsvis utöver att djurskyddskontrollerna får mer pengar.

Avslutningsvis vill jag som jordbruksminister verkligen poängtera att vanvård av djur är oacceptabelt, oavsett var och hur det sker. Därför måste vi ha en god kontroll att våra gemensamma djurskyddsregler efterlevs. För våra djur ska ha det bra!

Eskil Erlandsson
Jordbruksminister (C)

ARTIKELN HANDLAR OM