ÅSIKT

– Jag fick rätt om giftfisken

EU–parlamentarikern Åsa Westlund (S): Tusentals barn riskerar få i sig för höga halter av dioxin. Nu skärps kraven på bättre information

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Björn Lindahl

debatt Sverige får behålla undantaget som gör det möjligt att sälja fisk med för höga halter dioxin. Men efter min kritik skärps nu kraven på att riskerna med fisken måste nå fram till konsumenterna.

Det är bra. För regeringen har tydligt visat att den sätter fiskares ekonomiska intressen före barns hälsa.
Att sälja fisk med för höga halter dioxin är i princip förbjudet inom EU. Det beror på att dioxin är ett mycket giftigt ämne. Särskilt farligt för barn.
Eftersom det finns höga halter dioxin i fet fisk som strömming och lax från Östersjön borde man alltså inte få sälja dem. Men det får man, eftersom Sverige sedan tio år har ett undantag från EU:s dioxinregler.
Undantaget förlängs nu på regeringens begäran. Som tur är ökar samtidigt EU:s krav på att Sverige ska se till att riskerna med fisken verkligen når konsumenterna. Informationskraven skärps efter att jag informerat EU-kommissionen om Livsmedelsverkets utvärderingar.
Livsmedelsverket har nämligen slagit larm. I Sverige finns kostråd där man råder människor att inte äta den giftiga fisken för ofta. Problemet, säger Livsmedelsverket, är att folk inte vet om det. Särskilt allvarligt är det för barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande som bara bör äta dioxinfisken två till tre gånger per år. De flesta vet heller inte vilken fisk som innehåller mycket dioxin.
Därför riskerar tusentals barn att få i sig för höga halter av dioxin, ett ämne som enligt Livsmedelsverkets hemsida kan ”påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena kan också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.”
Här finns två intressen som står mot varandra. På den ena sida står barns hälsa. På den andra en väl organiserad fiskelobby som vill sälja den giftiga fisken och tjäna pengar.
En klassisk konflikt mellan ett allmänintresse och ett litet röststarkt särintresse.
Regeringen gick helt på fiskelobbyns linje med argumentet att surströmmingen annars är hotad. Men det är bara ett svepskäl.
Om man ville hade man nämligen som jag och andra föreslagit, kunnat undanta bara surströmmingen. Men regeringen har inte ens velat utreda detta . Det vore annars det rimliga eftersom få små barn och kvinnor i barnafödande ålder äter så mycket surströmming att de på grund av den riskerar få i sig för mycket dioxin.
Istället blev det ett brett undantag även för annan fisk. Rätten för ett fåtal att fiska och sälja giftig fisk har därmed upphöjts till allmänintresse.
Självklart ska man inte lämna fiskare längs Norrlandskusten åt sitt öde. Olika former av stöd behövs om inkomsterna från fisket minskar. Men man bör likafullt inte riskera barns hälsa för att säkra fiskares intäkter.
När jag i Europaparlamentets miljöutskott frågade EU-kommissionen om de kände till Livsmedelsverkets varningar visade sig att Sveriges regering mörkat detta.
Efter att ha fått kännedom om Livsmedelsverkets rapport beslöt EU-kommissionen att ställa högre krav på Sverige. Sverige ska nu visa för EU-kommissionen att informationen verkligen når de mest utsatta konsumenterna. Uppenbarligen litade inte heller EU-kommissionen längre på att regeringen på egen hand anstränger sig för att nå ut med informationen.

Åsa Westlund, europaparlamentariker (S)

ARTIKELN HANDLAR OM