ÅSIKT

Debattörerna: Myter om burhönsen lurar konsumenterna

Debattörerna: Burhöns är friskare och värper säkrare ägg än frigående höns

-
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu är det påsk, och då ökar svenskarnas konsumtion av ägg med det dubbla, vi äter under påskveckan totalt 2000 ton ägg. Det ska vi göra med gott sam­vete, för vi har världens bästa äggproduktion i Sverige, och troligen världens friskaste hönshållning.

I ett EU-perspektiv är svensk äggkvalitet unik när det gäller god djurvälfärd och salmonella­frihet. Det är något att vara riktigt stolt över.

Men okunskapen om och mytbildningen kring äggproduktion är i dag tyvärr stor. Och detta drabbar äggförsäljningen från moderna inredda burar på ett beklagligt vis. Det märks inte minst i de livsmedelsaffärer där ägg från de moderna inredda burarna plockats bort till förmån för ägg från frigående höns. Det är, menar vi, ett beklagligt misstag att begränsa konsumentens valfrihet på det viset.

Dagens inredda burar är oerhört granskade, nagelfarna, utprovade och godkända av både myndigheter och riksdag. Sverige var tidigt ute med en helt ny slags burar, omställningen var klar 2004.

Faktum är att Sverige sedan dess anses ligga i framkant internationellt när det gäller just de nya burarna. I dessa lever hönsen i små grupper om 8-10 höns, i burar som är inredda med värpreden, ströbädd och sittpinnar.

En nackdel är förstås att hönsens rörelsefrihet är begränsad. Det finns dock inget produktionssätt som ännu är helt problemfritt förutsatt att vi ska tillåta industriell äggproduktion i Sverige. Samtidigt är moderna inredda burar bra då hönsen enbart umgås i små grupper och slipper problem med fjäderplockning, kannibalism och hackning, eftersom de kan upprätthålla hierarkin inom gruppen.

I moderna inredda burar är det också lättare att hålla en god hygien eftersom hönsen inte kommer i kontakt med sin egen eller andra höns avföring som de kan picka i sig. Hos frigående höns kan detta däremot vara ett svårt gissel. När en höna får i sig avföring kan hon bli smittad med olika sorters tarmparasiter som till exempel spolmask, som också riskerar att ta sig in i äggen.

Vid kraftig infektion får fåglarna inflammation i tunntarmen och tarmblödningar eller maskförstoppning, vilket gör hönsen sjuka eller i värsta fall leder till döden. Parasitens ägg hamnar i avföringen på golvet i de frigående systemen, hönorna pickar i sig och allt börjar om igen. En höna i en modern inredd bur slipper i regel både tarmparasiter och medicin.

Det är också en av anledningarna till att höns i den moderna inredda buren har en avsevärt lägre dödlighet än frigående höns.

I de moderna inredda burarna kan också damm- och ammoniakhalt hållas på avsevärt lägre nivåer än i frigående system, vilket är positivt för såväl djuren som personalens arbetsmiljö.

Om dessa förhållanden var mer kända, tror vi att en hel del konsumenter gärna såg fler alternativ i sina butiker.

Vi företräder cirka 20 procent av marknaden sett till hönsbeståndet i landet – och flera av oss arbetar med såväl frigående höns som moderna inredda burar – så vi vet vad vi pratar om.

På grund av en allmänt spridd missuppfattning, mytbildning och ren okunskap betalar konsumenter mer för en produkt och produktionssätt de tror är tveklöst bättre för hönan.

De är helt enkelt dubbelt lurade.

Michael Liedberg, Stora Levene

Thomas Karlsson, Mörarp

Örian Wedekull, Löderup

Mats Andreasson, Aspelund

Hans Forsberg, Karlskoga

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Företrädare för nybildade branschorganisationen Moderna ägg som arbetar för upplysning och information om äggproduktion samt ökad valfrihet för konsumenten vid köp av ägg.

DEBATTEN: Under påsken äter svenskarna totalt 2000 ton ägg. Många konsumenter väljer ägg från frigående höns i stället för burhöns i tron att produkter och produktionssätt är bättre. Det stämmer inte, menar dagens debattörer. Svenska burar håller hög standard och burhönsen löper mindre risk att bli sjuka.

ARTIKELN HANDLAR OM