ÅSIKT

Regeringen går längre än S om minskade utsläpp

Replik från Sofia Arkelsten och Lars Hjälmerud om klimatpolitik

DEBATT

Svar på Stefan Löfvens och Jens Orbacks debattartikel ”Minska utsläppen med 90 procent till år 2050” ­publicerad 27 juni.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige är och ska fortsätta att vara ett föregångsland på klimatområdet. Vi har världens högsta kol­dioxidskatt, den fördyrar utsläppen. Bland annat därför har svenska utsläpp minskat med 20 procent sedan 1990, samtidigt som vår BNP har ökat med 50 procent. Det är unikt.

För fyra år sedan presenterade regeringen en vision om ett Sverige utan nettoutsläpp år 2050. Det är ett mål som går längre än den utsläppsminskning om 90 procent jämfört med 1990 års ­nivå som Löfven och Orback (AB Debatt 27/6) efterfrågar.

En steg på vägen mot det samhälle utan nettoutsläpp som är alliansens ambition är minskade utsläpp från energisektorn. Regeringen har därför beslutat att energibolag som vill får förnya den utsläppssnåla kärnkraften, som i dag ger oss nära 40 procent av vår el. Hur S ser på kärnkraftens framtid är fortfarande höljt i dunkel.

Ett annat steg är utsläppsminskningar i transportsektorn. För närvarande utreds hur Sveriges nya mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna nås.

Alliansen tar klimatfrågan på största allvar. Vi har visat att Sverige kan minska utsläppen sam­tidigt som både tillväxt och jobb ökar. Nu behövs fortsatta nationella utsläppsminskningar och högt tryck i internationella förhandlingar. För oss är det självklart att Sverige fortsatt ska ha ledartröjan i båda sammanhangen.

Sofia Arkelsten (M)

Ordförande i utrikesutskottet

Lars Hjälmered (M)

Riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitiskt ansvarig

ARTIKELN HANDLAR OM