ÅSIKT

Kom med konkreta förslag NU, Löfven

Replik från Jonas Paulsson om klimatet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Löfven och Jens Orback skriver att år 2050 ska Sverige vara ett land utan fossila bränslen och att utsläppen av växthusgaser till dess ska minska med 90 procent. Men det är ju åren 2014 till 2018 som skribenterna söker väljarnas förtroende att bilda regering. Vad vill man göra för klimatet under den perioden? Jo, Socialdemokraterna har klart och tydligt sagt att Förbifart Stockholm ska byggas trots att Naturvårdsverket menar att motorvägen strider mot Sveriges klimatmål.

Skribenterna menar att politiken är nödvändig för att klara klimatomställningen. Men samtidigt menar de att man kan åstadkomma stora förändringar genom att privatpersoner tar klimatansvar i vardagen. En rapport från Naturvårdsverket fastställer myndigheten att konsumenterna ­inte är benägna att ta hänsyn till ­gemensamma nyttigheter. Den enskilda människan får ju ­inte ett bättre klimat än andra ­genom att konsumera annorlunda.

Svenskarnas ökande konsumtion av importvaror innebär att vi exporterar miljöproblem till andra länder. Årligen importerar Sverige 385 000 ton sojabönor som djurfoder, varav mycket kommer från Sydamerika och Amazonas. När maten ligger på tallriken står den för en tredjedel av svenskens klimatpåverkan enligt Naturskyddsföreningen. Kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker, bönor och linser. Den höga svenska köttkonsumtionen är ett stort hot mot klimatet i allmänhet och mot Amazonas i synnerhet. Är Stefan Löfven beredd att förspråka en minskad köttkonsumtion?

En av de allra största utmaningarna inför framtiden är att ställa om till en hållbar köttkonsumtion. För att lyckas med det krävs det mer än ord. Det krävs konkreta politiska förslag som vi kan hålla dig ansvarig för redan inför valet 2018. Visa oss sådana, Stefan Löfven.

Jonas Paulsson

Styrelseledamot Klimataktion

Initiativtagare till Köttfri måndag