ÅSIKT

Räkfisket är inte tillräckligt hållbart

Replik från WWF om rödlistade räkan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Henrik Loveby, SFR, ifrågasätter WWF:s trovärdighet och motiv till att den svenska västkusträkan (nordhavsräkan) får rött ljus. WWF:s Fiskguide 2014 grundar sig på offentlig information från ett tusental fisken och arter. Förutom bestånden räknas också ekologiska faktorer och förvaltning in i konsumentråden. Kontrollen av fisket på nordhavsräka är inte bra nog och dumpningen av småräkor fortsätter trots förbud. Dokumentation saknas om selektiva fiskemetoder och effekter på havsmiljön. Enligt WWF:s globala utvärdering är inte räkfisket tillräckligt hållbart.

Loveby hävdar att vi tidigare gjort misstag i fiskguiden genom att felaktigt påstå att torsken i Östersjön var utfiskad. Just torsken är ett belysande exempel. Under första halvan av 2000-talet slog WWF larm om illegalt fiske och låga torskbestånd och så småningom fick vi saker att börja hända. Kontrollen skärptes och både politiker och näring beslöt att följa forskarnas råd. Torsken återhämtade sig och kunde 2011 godkännas för MSC-certifiering. Det går att vända utvecklingen om berörda aktörer samarbetar. Samma sak gäller räkfisket.

WWF vill värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskning. Vi arbetar för ett hållbart räkfiske så att vi kan fortsätta att fiska och njuta av svenskfångade räkor även i framtiden. Vi välkomnar att svenska räkfiskare ansöker om att bli MSC- eller Krav-märkta. När certifieringen är klar ger vi grönt ljus direkt.

Håkan Wirtén,

generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Inger Näslund,

expert fiskefrågor, Världsnaturfonden WWF

ARTIKELN HANDLAR OM