ÅSIKT

Så ska vi få världen att satsa på ren energi

Biståndsminister Isabella Lövin: Lågt oljepris ger ett gyllene tillfälle att ställa om

Skruva åt kranen. Isabella Lövin menar att subventionerna på fossila bränslen som olja måste avvecklas.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: JERKER IVARSSON
Biståndsminister Isabella Lövin.

I helgen kliver jag upp på scenen vid Monument Grounds i Washington tillsammans med världsledare och artister som Usher och Mary J Blige. I sällskap med hundratusentals människor firar vi 45-års jubiléet av Global earth day och visar vårt engagemang i kampen mot fattigdom och klimatförändringar. Engagemanget inspirerar. Det gör även framstegen och samtalen under Världsbankens vårmöte som pågår parallellt.

Sverige ökar nu sitt engagemang, tillsammans med likasinnade länder i Friends of fossile fuel subsidy reform, för att fasa ut smutsig fossil energi vilka hotar framsteg som gjorts bland världens fattigaste länder.

Oljepriset har minskat med nästan hälften det senaste året. Detta skapar nu ett gyllene tillfälle för världens länder att ställa om till förnybar energi och frigöra resurser för att minska fattigdomen. Två heta frågor som diskuteras under vårmötet, bland annat på initiativ av Sverige, är prissättning på koldioxid och avveckling av subventioner på fossila bränslen. Stödet för prissättning växer konstant. Under FN:s klimatmöte i september skrev 1 000 företag och 74 länder under en deklaration om att de är positiva till en prissättning.

Subventioner på fossila bränslen så som olja, kol och gas motsvarar nära 550 miljarder dollar. 4 787 miljarder kronor! Det är mer än fyra gånger så mycket som världens samlade bistånd. Världsbanken framhåller också att subventionerna premierar de redan resursstarka.

Samtidigt saknar 1,2 miljarder människor i världen tillgång till energi vilket hämmar människors möjlighet att ta sig ur fattigdom. När jag nyligen reste till Bangladesh slogs jag av vad en enkel glödlampa kan göra för skillnad. En kvinna på landsbygden visade stolt upp sin solcell på halmtaket och den nakna glödlampan i rummet som gjorde det möjligt för hennes barn att läsa läxor på kvällarna. Att investera i ren energi är inte bara en miljöinvestering, utan i lika hög grad en investering i lokalsamhällens utveckling, kvinnors säkerhet och barns möjligheter att studera.

Resurser finns. Det gäller bara att de investeras rätt. Sverige ökar därför sitt engagemang:

Inom Världsbanken tar regeringen krafttag för att skala upp investeringar i energieffektivisering och förnybar energi.  Vi driver på för att banken ska utveckla tydligare målformuleringar och en handlingsplan för övergången från fossila bränslen till förnybar energi. 

Regeringen fördjupar engagemanget i vängruppen för reformer av fossila subventioner. Under Världsbankens vårmöte ställer vi oss bakom deras initiativ för att få fler länder att stödja avvecklingen av subventioner inför klimattoppmötet i Paris i december.

Regeringen tackar också ja till att ingå i Världsbankens ledarskapskoalition för koldioxidprissättning, The Carbon pricing leadership coalition. Ett nätverk för näringsliv och regeringar som driver på för att fler länder sätter ett pris på koldioxid, något som Sverige varit världsledande med, alltsedan vi införde koldioxidskatt 1991.

Utvecklingsländerna riskerar att få betala priset för de rika ländernas utveckling som eldats på av koldioxidintensiv industri. Havsnivåhöjning, ökenutbredning, livsmedelskriser och extremväder kommer att drabba dem som redan är fattiga värst.

Det är dags för verklig energirättvisa – vi i de rika länderna som släpper ut mest koldioxid måste inte bara minska våra utsläpp utan också stödja utvecklingsländerna med satsningar på förnybar energi så att de inte fastnar i ett destruktivt och dyrt koldioxidberoende. Och stödja insatser som stärker deras motståndskraft mot klimatpåverkan som hotar att driva miljoner på flykt och in i fattigdom.

Vårmötet i Världsbanken och engagemanget under Earth day visar att förändring pågår! Nu gäller det att driva upp farten.

Isabella Lövin

Biståndsminister