ÅSIKT

MP sviker miljön – igen

Centerpartiet: Låt oss utreda ett förbud mot uranbrytning

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag tar Miljöpartiet sitt miljösvek till nya nivåer. Tidigare har man haft en högtravande retorik om Vattenfalls kolkraft och målat upp ambitiösa visioner som inte alls följts upp med någon som helst handling.

Nu kommer partiet att rösta nej till att utreda ett förbud mot uranbrytning.

De har tidigare varit mycket tydliga med sitt motstånd i uranfrågan – vilket man nu helt tar avstånd från. Åsa Romson, Gustav Fridolin och övriga miljöpartister sänker därmed sina ambitioner för miljön rejält. De är alltså inte villiga att ge stöd ens åt en utredning.

Centerpartiet gör i stället tvärtom, vi höjer nu miljöambitionerna ytterligare. Det är därför vi har föreslagit att ett förbud mot att bryta uran ska utredas. Vi tycker även att kommunerna ska ha rätt att stoppa utvinning av uran i alunskiffer.

I dag bryts ingen uran i Sverige och därför finns det en poäng i att se över möjligheterna att förbjuda framtida projekt av den sorten.

Det är förvånande och direkt ologiskt att Miljöpartiet inte vill ge sitt stöd åt förslagen. De framhärdar visserligen i att de är bestämt emot uranbrytning, genom att påstå att de tillsammans med Socialdemokraterna beslutat att Sverige inte ska öppna för utvinning av uran, olja och gas.

Men det är en sanning med modifikation. Visst kan de gemensamt bestämt sig för en sådan hållning – men det står ju inte över svensk lag. Det är alltså bara retorik att ta till när uranbrytning ändå inte är aktuell. Så den dagen någon vill börja bryta uran i Sverige, och en kommun inte väljer att utnyttja sitt kommunala veto, så kan en intern överenskommelse ingenting som stoppar saken.

Dessutom byts regeringar ut med viss regelbundenhet och med det blir tidigare överenskommelser mer eller mindre inaktuella. Det är därför det vore bra att utreda ett förbud.

Att Miljöpartiet motsätter sig detta är beklagligt.

Helena Lindahl,

näringspolitisk talesperson, Centerpartiet