ÅSIKT

Mjölklobbyn duckar om klimatpåverkan

Debattören: Dagens insatser är bara konstgjord andning för bönderna

Foto: TT
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Toni Petersson, vd för Oatly.

DEBATT. Om ett par veckor lämnar Marknadsdomstolen besked i mjölkkonflikten. Svensk Mjölk har stämt Oatly för falsk marknadsföring. Det är en rättsprocess som på pappret handlar om havredrycksförpackningar men i verkligheten om att mjölkindustrin vill undvika en debatt om hälsa, hållbarhet och miljö – och det faktum att livsmedelsproduktionen måste ställas om och producera en större andel vegetabilier för att bli långsiktigt hållbar.

I väntan på domen försöker mjölklobbyn skapa en bild av att mjölk bidrar till en bättre miljö. Till sin hjälp tar de forskning från Uppsala Universitet, Lunds Universitet och University of Washington som visar att mjölk är åtta gånger så näringstätt som havredryck i förhållande till sin klimatpåverkan.

Låt oss granska vad som ligger bakom påståendet och vilka avsändarna till denna forskning är. Vi börjar med avsändarna. Tre av fyra författare är anställda inom mjölkindustrin.

För att komma fram till påståendet ”Mjölk är åtta gånger så näringstätt som havredryck i förhållande till sin klimatpåverkan” krävs ett visst mått av kreativitet. Beräkningsmodellen som LRF Mjölk har tagit fram är – milt uttryckt – bristfällig. Låt mig ge några exempel.

Författarna/LRF Mjölk har jämfört berikad komjölk med icke berikad havredryck. LRF Mjölk menar att tillsatta vitaminer och mineraler inte har samma hälsoeffekter som när de är naturligt förekommande. Förutom att ifrågasätta detta, vill vi påminna om att LRF mjölk och mjölkindustrin löpande anger komjölk som ett bra sätt att få i sig D-vitamin, ett vitamin som komjölken berikas med.

Modellen behandlar inte innehåll av kostfibrer, trots att fibrer finns med i de nordiska näringsrekommendationerna som man valt att använda som bas för rapporten. Till skillnad från havremjölk innehåller komjölk inte fibrer. Kostfibrer är för övrigt ett av få näringsämnen som vi äter för lite av, enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning ”Riksmaten”.

Modellen behandlar inte fettsammansättningen i dryckerna. Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör intaget av mättat fett minska. Komjölk innehåller 2/3 mättat fett och bidrar till en onödigt hög andel mättat fett i vår kost.

Modellen visar att något av det mest klimatvidriga du kan göra i Sverige är att dricka kranvatten, vilket borde skilja denna modell från övrig forskning i världen.

Rapporten och beräkningarna har uppmärksammats och kritiseras av forskare vid Department of Public Health, Oxford Universitet. De utpekar beräkningsmodellen som både ”flawed” (bristfällig), ”inappropriate”(olämplig) och ”influenced” (påverkad).  Till skillnad mot vad LRF Mjölk hävdar är det ovanligt att man i vetenskapsvärlden kritiserar en studie i så starka ordalag.

Att bedriva egen forskning kring viktiga områden kan givetvis vara intressant, men att mjölklobbyn inte ser några problem med att referera till just egen forskning som oberoende är skrämmande. Kanske är det dags att sluta se svensk mjölklobby som en utbildningsinstans och kritiskt börja granska den forskning de vilar sina argument på?

Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att Oatly vare sig är emot mjölk eller bönder. Tvärtom, bönderna förtjänar att få riktig hjälp, det vill säga stöd att ställa om till hållbart jordbruk som producerar livsmedel med utgångspunkt från vad människor och miljön vill ha och behöver. Insatserna som görs i dag är bara konstgjord andning. Det drabbar såväl bönder som konsumenter.

Toni Petersson

Vd, Oatly

FAKTA

DEBATTÖREN

Toni Petersson, vd för Oatly.

DEBATTEN

Företaget Oatly producerar havremjölk och har i reklamkampanjer använt slogans som ”It is made for humans (not baby cows)”. Branschorganisationen Svensk Mjölk anser att detta att misskreditera vanlig mjölk som ett nyttigt livsmedel, och har stämt Oatly vid Marknadsdomstolen. Fallet är ännu inte avgjort där.