ÅSIKT

Osaklig kritik mot Sveriges position

Replik från miljöminister Åsa Romson (MP) om avgaskraven

Åsa Romson (MP).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Äntligen skärps avgaskraven för bilar i EU. Det har tagit alldeles för lång tid men i och med Volkswagen-skandalen blev det politiskt möjligt att få fart på processen. Nu har vi till slut beslut på att de gränsvärden som används för att godkänna bilar i EU ska kompletteras med värden som visar verklig körning, och inte enbart baseras på tester i labb.

EU har ett system där skillnaden i utsläpp mellan laboratorietester och verklig körning tillåts variera stort. Det är allvarligt och leder till att utsläppen är mycket högre än gränsvärdena. Skillnaden mellan utsläpp i verkligheten och utsläpp i laboratorietester har varit stor och den har till och med ökat, den kan i dag vara fyra eller fem gånger.Avgörande för att skärpa de verkliga avgaskraven var att bli enig i en teknisk kommitté, med experter från EU-länderna, om hur snabbt olika krav tekniskt kunde genomföras. Experterna i kommittén gjorde inledningsvis olika bedömningar. I centrum av diskussion stod hur mycket utomhustesterna skulle få avvika från gränsvärden från testerna i laboratoriet, samt hur snabbt de nya gränserna skulle kunna genomföras. Därefter följde förhandlingar.

Från svensk sida ville vi se krav som kunde skärpas så snart möjligt och att de sen stegvis skulle bli så tuffa som möjligt. Eftersom det fanns olika meningar på mötet om vilka krav som var tekniskt möjliga och rimliga att ställa fick de svenska experterna också mandat att gå med på krav som möjliggjorde beslut om skärpta krav att gälla redan från 2017. Sverige drev att avvikelsen mellan verklig körning och laboratorietest skulle vara maximalt 1,2 gånger. Kompromissen landade på 1,5 gånger och vid en tidigare tid.

Att frågor som dessa avgörs i tekniska kommittéer i EU är inte ovanligt, även om jag förstått att flera EU-parlamentariker känner sig sidsteppade. Men det är lika beklagligt som det är olämpligt att för den sakens skull rikta osaklig kritik mot Sveriges position.Jag utgår från att alla partier som värnar människors hälsa och skärpta miljökrav på bilar välkomnar att EU:s avgaskrav nu kommer skärpas. Resultatet innebär renare luft, inte minst i städerna. Så har vi taget ett viktigt steg framåt för både människors hälsa och miljö.

Åsa Romson

Klimat- och miljöminister (MP)