ÅSIKT

Klara gröna besked om skatterna

Miljöpartiet sågar förslaget om återinförd ny förmögenhetsskatt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tre år med den moderatledda regeringen har lämnat stora hål i våra socialförsäkringssystem, ett växande utanförskap, arbetslöshet och ett allt större underskott i statens finanser. Socialbidragsberoendet ökar och människor som tidigare kunnat lita på sina försäkringar i händelse av sjukdom eller arbetslöshet har fått se dyrare och sämre försäkringar.

Allt fler människor i vårt land står helt utan försäkringar och det verkliga utanförskapet växer.

Arbetsmarknaden försämras just nu snabbt och det blir svårare för arbetslösa att finna nytt arbete. Krafttag behövs för att möta den ekonomiska nedgången, för att minska klyftorna i samhället och möta den växande klimat- och miljökrisen. Detta är vägledande när vi gröna utformar vår skattepolitik.

Vi vill se en skattepolitik där miljö- och klimatskatter styr Sverige mot en mer hållbar riktning. För att genomföra detta kan vi inte samtidigt höja inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare.

De som tjänar under 30 000 kronor i månaden ska inte behöva få en höjd inkomstskatt. Vi vill sänka skatten för småföretagen. Det är viktigt både för att skapa fler jobb och bidra till en bättre ekonomisk utveckling.

Vi säger nej till att återinföra förmögenhetsskatten som i praktiken har varit en frivillig skatt och som riskerar att driva svenskt kapital till skatteparadis istället för till våra småföretag.

De rödgröna har redan presenterat en överenskommelse om fastighetsskatten. Den innebär att vi höjer skatten för de dyraste villorna med ett marknadsvärde över sex miljoner kronor och sänker skatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.

På samma sätt som vi gett besked om fastighetsskatten kommer vi att ge besked om andra skatter. En rödgrön överenskommelse om de viktigaste skatterna kommer därför senast i vår, i god tid innan valet. Vår ambition och målsättning är en skattepolitik som skapar fler jobb, minskar klyftorna och leder Sverige i en mer hållbar riktning.

FAKTA

Mikaela Valtersson, gruppledare och ledamot i Finansutskottet (mp).

Socialdemokraterna har presenterat sin budget i en debattartikel. Till skillnad från moderaterna som vi fortsätta att sänka skatterna anser S att det behövs skatteökningar.

Mikaela Valtersson