ÅSIKT

Nu går vi utan er!

Septemberalliansen om LO:s flathet i finanskrisens efterdyningar

DEBATT

För tredje året i rad, i samband med riksdagens öppnande den 15 september, demonstrerar Septemberalliansen mot högerpolitiken.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Denna gång under parollen ”Vi vägrar att betala kapitalismens kris”.

Skälen till att i år demonstrera är fler än på många år. Kapitalismen och med den nyliberalismen har fört oss in i en djup och omfattande kris och inte bara oss i Sverige.

Men krisens bördor ska enligt makthavarna inte betalas av dem som orsakat den utan ensidigt av arbetare, låginkomsttagare, ungdomar, pensionärer och omsorgens hundratusentals kvinnor.

Situationen i klassamhället är för många människor på väg mot en katastrof. Skyddet mot uppsägningar hör till de svagaste i Västeuropa. Omkring 500 000 beräknas vara arbetslösa vid årsskiftet. I många kommuner och landsting planeras nu omfattande nedskärningar inom den gemensamma sektorn. För ungdomar är situationen ännu värre. I detta nu är omkring 27 procent av unga mellan 18 och 24 år arbetslösa, en siffra som beräknas öka under hösten. Dessa ungdomar som aldrig kommit in på arbetsmarknaden står utanför alla trygghetssystem och tvingas därmed till det sociala. Oron i våra förorter växer.

Samtidigt med detta är både a-kassan och sjukförsäkringen på väg att haverera. Väntetiderna för att få pengar från a-kassan är i många fall upp till tre, fyra månader. Myndigheterna har getts politiska uppdrag att jaga sjuka, arbetslösa och papperslösa i stället för att hjälpa.

Septemberalliansen är ett nätverk av aktiva i lokala fack och andra sociala rörelser. En förening av en mängd människor med olika bakgrund som reagerar mot orättvisorna.

Vad som framförallt förenar är en vägran att tyst acceptera att de som är mest utsatta ska betala för en kris som de inte orsakat.

Septemberalliansen har under de tre år som den funnits alltid tryckt på för att få med sig LO-ledningen och andra fackförbundsledningar i demonstrationer mot högerpolitiken. Så sent som i våras uppvaktades LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och avtalssekreterare Per Bardh av ett antal fackliga företrädare.

Dessa fackliga företrädare var representanter för det fackliga uppropet ”till kamp mot kapitalismens kris och massarbetslöshet – för demokratiska och kämpande fackföreningar”.

Kravet från dessa fackliga företrädare till LO-ledningen och övriga förbundsledningar var att ta initiativ till en landsomfattande protestdag mot kapitalismens kris och all högerpolitik för jobben, välfärden och klimatet när riksdagen öppnar den 15 september.

Wanja Lundby-Wedin avvisade förslaget om att demonstrera den 15 september, men ställde sig positiv till en landsomfattande protestdag under hösten.

Efter det har ingenting hörts från LO-ledningen.

Det är en tystnad som Septemberalliansen inte accepterar. För nu mer än någonsin behövs en enig front kring konkreta kampkrav mot högerpolitiken.

Det är vår skyldighet mot de arbetslösa, de sjuka, mot ungdomen och inte minst mot alla de människor som idag tvingas till det sociala för att överleva.

Till LO-ledningen tvingas därför Septemberalliansen säga: ”Nu går vi utan er”.

Dennis Bäckman, ordförande i Pappers avd 86 i Figeholm

Rose-Marie Johansson, tunneltågförare, Seko klubb 119

Masood Punjabi, postsorterare, Seko Post Årsta

Elin Gauffin, hyresaktivist Dalen

Göran Kärrman, metallarbetare och klimataktivist

Barbara Brädefors, pensionär

Mathias Wåg, personlig assistent Västerort

ARTIKELN HANDLAR OM