ÅSIKT

”Arbetslösheten får inte bita sig fast”

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann om valets viktigaste fråga – jobben

DEBATT

Den viktigaste uppgiften de kommande åren handlar, bredvid klimatutmaningen, om att förhindra att arbetslösheten biter sig fast och värna de offentliga finanserna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Genom att fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, underlätta för nyanställningar och förbättra möjligheterna för omställning på arbetsmarknaden, vill vi förhindra att fler jobb försvinner och samtidigt skapa förutsättningar för nya att växa fram.

Som ett litet exportberoende land har Sverige drabbats hårt av den ekonomiska krisen.

Effekterna kommer att märkas under lång tid, inte minst på arbetsmarknaden. Samtidigt har vi bättre möjligheter än många andra länder att kunna möta krisen, tack vare att vi haft ordning och reda i statsfinanserna.

Vi har därigenom kunnat bevara vår handlingsfrihet medan andra länder drivit upp sina underskott till historiska nivåer.

Vi moderater är fast beslutna att på sikt återupprätta full sysselsättning i Sverige. Det finns inga enkla genvägar för att nå dit. Endast en sammanhållen jobbpolitik och sunda statsfinanser kan lägga grunden för en långsiktig återhämtning.

Därför vill vi gå vidare med reformer för att få fler i arbete. Genom att fortsätta genomföra skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare, vill vi göra det mer lönsamt att arbeta och ta bort skadliga marginaleffekter.

Vi vill också säkerställa att Sverige har ett gott företagsklimat och att vi kan få fram nya entreprenörer och nya innovationer. Lika centralt är att fortsätta arbetet med att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och se till att den som hamnar i arbetslöshet snabbt kan få ett aktivt stöd.

En fungerande jobbpolitik är en förutsättning för att kunna värna en god välfärd till alla och utveckla kvaliteten i våra viktiga välfärdsverksamheter. Med fler i arbete ökar skatteintäkterna och förutsättningarna stärks för att kunna satsa på vår gemensamma välfärd.

Under mandatperioden har alliansregeringen därför kunnat genomföra viktiga ekonomiska satsningar på bland annat skolan, sjukvården och rättsväsendet. Det vill vi fortsätta att göra.

För oss moderater är detta viktigast när vi nu tar fortsatt ansvar för Sverige.

FAKTA

Per Schlingmann, partisekreterare Moderaterna.

Det är ett år kvar till riksdagsvalet. Aftonbladet Debatt bad partierna skriva om sina viktigaste valfrågor.

Per Schlingmann

ARTIKELN HANDLAR OM